Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu planuje w Śródmieściu budowę nowoczesnego wzorcowego - energooszczędnego budynku mieszkalnego, który wejdzie do zasobu mieszkań komunalnych. Co o nim obecnie wiadomo?