Poza planami wybudowania nowoczesnego budynku przy ul. Traugutta, Miejski Zarząd Budynków cierpliwie remontuje też na potrzeby mieszkaniowe budynki w starych dzielnicach Wałbrzycha. Ogłoszone przetargi dotyczą dwóch kamienic w Śródmieściu.

Traugutta 5

Jednym z postępowań przetargowych ogłoszonych w ostatnich dniach roku 2020 jest zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.” W budynku po generalnym remoncie ma powstać 6 mieszkań komunalnych.Zakres prac do wykonania obejmuje:

 • Wykonanie robót przygotowawczych;
 • Wykonanie zagospodarowania terenu;
 • Wykonanie izolacji poziomych i pionowych w budynku;
 • Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych;
 • Remont klatki schodowej wraz z wykonaniem nowych schodów wewnętrznych dwubiegowych;
 • Wykonanie termomodernizacji budynku;
 • Wykonanie nowego pokrycia dachowego;
 • Remont stropów;
 • Remont piwnic;
 • Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych;
 • Przemurowanie istniejących i wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych;
 • Wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej;
 • Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej;
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
 • Wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej;
 • Wykonanie wspólnej kotłowni dla wszystkich lokali mieszkalnych;
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej;
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej;
 • Wymiana stolarki okiennej;
 • Wymiana stolarki drzwiowej;
 • Rozebranie starych i wykonanie nowych ścianek działowych;
 • Wykonanie prac w zakresie ścian i podłóg z posadzkami;
 • Wykonanie utwardzenia terenu – remont nawierzchni chodnika
 • Wykonanie ciągów pieszych;
 • Wywiezienie gruzu;
 • Wykonanie wszystkich niezbędnych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadani

Zadanie to ma być dofinansowane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem podpisania umowy, jest uzyskanie dofinansowania do projektu ze środków zewnętrznych.

Mickiewicza 2a

Tutaj ma powstać po generalnym remoncie 10 mieszkań komunalnych. Mowa o inwestycji pn. Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont."Zakres prac do wykonania obejmuje:
 • Wykonanie robót przygotowawczych;
 • Wykonanie zagospodarowania terenu;
 • Uporządkowanie zieleni i terenu przyległego do budynku;
 • Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych;
 • Remont klatki schodowej wraz z wykonaniem nowych schodów wewnętrznych dwubiegowych;
 • Wykonanie termomodernizacji budynku;
 • Wykonanie nowego pokrycia dachowego;
 • Remont stropów;
 • Remont piwnic;
 • Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych;
 • Przemurowanie istniejących i wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych;
 • Wykonanie wentylacji nawiewno – wywiewnej;
 • Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej;
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
 • Wymiana przyłącza wodociągowego (wraz z odbudową nawierzchni pasa drogowego) oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej;
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej;
 • Wykonanie kotłowni opalanej gazem - montaż kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz instalacji c.o.;
 • Wykonanie zewnętrznej (drenaż) i wewnętrznej instalacji sanitarnej;
 • Wymiana stolarki okiennej;
 • Wymiana stolarki drzwiowej;
 • Rozebranie starych i wykonanie nowych ścianek działowych;
 • Wykonanie prac w zakresie ścian i podłóg z posadzkami;
 • Wykonanie utwardzenia terenu – remont nawierzchni chodnika
 • Zagospodarowanie wód deszczowych;
 • Wywiezienie gruzu;
 • Wykonanie wszystkich niezbędnych prac niezbędnych do prawidłowej realizacji zadani

W tym przypadku również warunkiem podpisania umowy, jest uzyskanie dofinansowania do projektu ze środków zewnętrznych. Obydwa postępowania przetargowe zakończą się po 20 stycznia 2021.


Inne działania

- Powtórzono tez postępowanie przetargowe dotyczące budynku przy ul. Kościelnej 3a - Kamienica w centrum do remontu. Powstanie też plac zabaw [FOTO]- Przypominamy, że mieszkańcy Śródmieścia zwracali się o uruchomienie nowych placów zabaw w tej części miasta. Plac taki ma też powstać przy placu parkingowych: Wałbrzych: Wkrótce rewitalizacja placu przy ul. Kilińskiego

-Miejski Zarząd Budynków w Wałbrzychu planuje w Śródmieściu budowę nowoczesnego wzorcowego - energooszczędnego budynku mieszkalnego, który wejdzie do zasobu mieszkań komunalnych - Powstanie najnowocześniejszy budynek w Wałbrzychu! [FOTO]

Obecnie remont trwa już w budynkach:
- Piłsudskiego 84 - Wałbrzych: Będą mieszkania po kapitalnych remontach [FOTO]
- przy ul. Zajączka 7 i 8 - Wałbrzych: Zajączka 7 i 8. Dziś ruiny, za rok luksus [ZDJĘCIA] , Wałbrzych: Przestaną szpecić, powstaną tu komfortowe mieszkania
- przy wzmiankowanej powyżej ul. Pocztowej 16 - Wałbrzych: Remonty mieszkań i kamienic w różnych dzielnicach
- a także przy ul. Niepodległości 16 i 18
.oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn