Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej prezydent Wałbrzycha zapowiedział rychłe remonty starych kamienic w rewitalizowanych dzielnicach miasta. Które budynki będą remontowane dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Banku Inwestycyjnego?

We wrześniu prezydent Roman Szełemej podpisał umowę poświadczającą pozyskanie środków pieniężnych na 56 zadań inwestycyjno-rewitalizacyjnych, wśród nich znalazły się pieniądze na remonty kamienic. - Ze środków unijnych pozyskaliśmy zgodnie z decyzją wysokiej rady dostęp do 120 mln zł pożyczki wieloletniej czy też wsparcie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czyli ze środków Unii Europejskiej. Obecnie realizujemy kilka projektów w fazie przygotowawczej. Mowa tu o piętnastu budynkach, które będą remontowane i modernizowane głównie w Śródmieściu i na Nowym Mieście. Po remoncie będą one spełniały wysokie standardy, to nie będzie remont kosmetyczny - relacjonuje włodarz Wałbrzycha. Projekty remontowe dotyczą poprawy efektywności energetycznej budynku, ale za tym hasłem kryje się nie tylko termomodernizacja i wymiana ogrzewania.  - W budynkach powyżej trzech kondygnacji powstaną windy, centralne ciepłownie na gaz dla jednego lub kilku budynków, a także łazienki i toalety. Chodzi nam o powstanie w Śródmieściu mieszkań komunalnych zachęcających do osiedlania się w tej części miasta - wyjaśnia prezydent. 
Mowa o projektach planowanych do realizacji w 2019 roku dotyczących budynków:
-  przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu - wstępnie szacowany koszt 3 mln zł,
- przy ul. Kubeckiego 2 w - 3,6 mln zł,
- przy ul. Piłsudskiego 84 - 2 mln zł,
- przy ul. Niepodległości 14 - 3,25 mln zł,
- przy ul. Niepodległości 16 - 2,8 mln zł,
- przy ul. Gen. Zajączka 7 - 2,15 mln zł,
- przy ul. Gen. Zajączka 8 - 2,7 mln zł,
- przy ul. Kościelnej 6A - 1,5 mln zł
- przy ul. Mickiewicza 2A - 1,4 zł mln,
- przy ul. Młynarskiej 37 - 1,5 mln zł ,
- przy ul. Moniuszki 10A - 1 mln zł,  
- przy ul. Traugutta 5 - 1,2 mln zł,
- przy ul. Pocztowej 26 - 1,4 mln zł,
- przy ul. Wyzwolenia 36, 38 -  4,5 mln zł,
- przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu - 3 302 986 zł.Część projektów zaakceptowanych przez EBI  dotyczy gruntownych remontów budynków i zmiany ich przeznaczenia, np.
- Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego - szacowany koszt 7 mln zł - ten projekt również planowany jest na 2019 rok - piszemy o tym -SALA ŚLUBÓW I USC - GDZIE OSTATECZNIE TRAFIĄ?  
Na rok 2019 planowana jest też termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu, co wedle szacunków może kosztować 1,655 mln zł.

Kolejne działania planowane na 2020 rok obejmują remontu m.in.:
- budynku przy ul. Moniuszki 38, budynku przy ul. Matejki 5, przy ul. Młynarskiej 29 i przy ul. Piotra Skargi 49 gdzie zagospodarowany zostanie teren na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

O inwestycjach, obwarowaniach z nimi związanymi i sposobie zwrotu powierzonych środków piszemy:
WAŁBRZYCH Z EUROPEJSKIM DOFINANSOWANIEM. UMOWA PODPISANA!
120 MLN ZŁ Z UE NA REWITALIZACJĘ [LISTA PROJEKTÓW]

Przykłady projektów dofinansowanych:
SALA ŚLUBÓW I USC - GDZIE OSTATECZNIE TRAFIĄ?
BUDYNEK PRZY UL. MATEJKI 5. CO W NIM BĘDZIE?

Rewitalizacja w Śródmieściu
ZA TRZY LATA ŚRÓDMIEŚCIE SIĘ ZMIENI NIE DO POZNANIA
NOWE MIESZKANIA W ŚRÓDMIEŚCIU? TO MOŻLIWE
CZY WARTO MIESZKAĆ W ŚRÓDMIEŚCIU?
POKOCHALI WAŁBRZYCH; W ŚRÓDMIEŚCIU DOBRZE SIĘ MIESZKA

WAŁBRZYCH MA PROGRAM REWITALIZACJI

PIĘĆ MILIONÓW NA PLAN REWITALIZACYJNY

oprac. ELW, fot. Magdalena Sakowska.