Mamy nowe informacje w sprawie planowanego ósmego budynku przy ul. Husarskiej. To już coś więcej niż zapowiedzi.


Kolejny nowy komunalny w mieście

O planach budowy ósmego i ostatniego domu na małym osiedlu przy Husarskiej pierwszy raz informowaliśmy w październiku 2018 roku, kiedy kończono budowę sześciu bloków. Pisaliśmy o tym: PODZAMCZE-HUSARSKA: BĘDZIE ÓSMY BUDYNEK!, ale potem sprawa ucichła. O powrocie do planów zbudowania tam czwartego budynku komunalnego prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej wspomniał na wrześniowej sesji: NOWY BUDYNEK NA OSIEDLU. KIEDY NABÓR NA MIESZKANIA NA JUŻ WYKAŃCZANYM?

- Prawdopodobnie będziemy się decydować na budowę kolejnego domu przy ul. Husarskiej. To dlatego, że liczba mieszkań socjalnych i komunalnych, na które oczekują mieszkańcy, jest duża. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego szybko spełnić, ale to w Wałbrzychu absolutny priorytet - zapewniał wtedy włodarz naszego miasta.

Według planów ma to być budynek komunalny z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego - tak powstały dwa pierwsze bloki na Husarskiej. Rok temu, podczas przekazania kluczy do trzeciego bloku komunalnego przy tej ulicy prezydent zapowiedział, że projekt czwartego jest już gotowy i czeka (HUSARSKA: NOWY BUDYNEK KOMUNALNY ODDANY MIESZKAŃCOM (FOTO)). W mającym powstać budynku zaplanowano 19 lokali, ma on być pięciopiętrowy, o powierzchni zabudowy do 500 metrów kwadratowych, czyli przypominać ten oddany mieszkańcom w październiku 2019 roku.


Zmieni się całe osiedle

I wygląda na to, że projekt ten doczeka się realizacji już wkrótce. Urząd miasta ogłosił bowiem przetarg na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek D) wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie budowy infrastruktury technicznej, dróg, chodników, parkingów, osłony śmietnikowej oraz przebudowa ulicy Husarskiej” wykonanej w 2016 r. przez Biuro Projektów Inżynierskich z siedzibą w Poznaniu, która to dokumentacja zdążyła się już zestarzeć.

Ten, kto wygra przetarg, będzie się też musiał postarać o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dostosowanie wszystkich rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów i pełnienie nadzoru autorskiego, przy uwzględnieniu ewentualnej konieczności uzyskania przez wykonawcę niezbędnych uzgodnień, decyzji, map, badań, inwentaryzacji itd.A zadań będzie sporo, bo nie tylko o nowy dom tu chodzi. Opracowanie powinno objąć swoim zakresem:
— dostosowanie dokumentacji projektowej do aktualnego podziału działek,
— dostosowanie rozwiązań architektonicznych dla budynku D zapewniające spójność z budynkami, które powstały już na osiedlu,
— projekt przebudowy ulicy Husarskiej,
— dostosowanie ilości i lokalizacji miejsc postojowych do nowych warunków,
— zaprojektowanie rozwiązań małej retencji magazynujących wodę deszczową,
— zaprojektowanie dodatkowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej,
— dostosowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynków A, C i D do nowych warunków,
— dostosowanie oświetlenia zewnętrznego (terenu) z uwzględnieniem wykorzystania energii z paneli fotowoltaicznych,
— elementy infrastruktury niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osiedla.3.

Dokumentacja podlegająca aktualizacji dotyczy przedsięwzięcia stanowiącego drugi etap budowy osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu i obejmuje działki nr 686, 692, 693, 209, 217 oraz część działek nr 691 i 92/10 obr. 47 Podzamcze. Zmieni się zatem cały krajobraz przy Husarskiej. W ramach tej samej inwestycji na tym małym osiedlu ma zostać zbudowany parking na 236 aut.
Projekt podzielono na etapy

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Etap I - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w oparciu o wytyczne zamawiającego – do miesiąca od dnia podpisania umowy;
b) Etap II – wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z koniecznymi uzgodnieniami oraz przygotowanie i złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy;
c) Etap III - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do 65 dni od dnia złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
d) Etap IV – wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, zbiorczego zestawienia kosztów oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych –  do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy;
e) Etap V – prowadzenie nadzoru autorskiego  w trakcie rzeczowej realizacji zadania, nie dłużej niż 4 lata od dnia podpisania umowy.

Chętni do wykonania tego zamówienia powinni się zgłosić do urzędu miejskiego w Wałbrzychu do 8 grudnia.

Warto dodać, że finansowanie tego przedsięwzięcia zostało zawarte w projekcie budżetu miasta na rok 2021 -  Wałbrzych: Budżet miasta na 2021 rok. Jakie inwestycje w planie?


O nowym osiedlu bloków przy Husarskiej pisaliśmy:
NOWY BUDYNEK NA OSIEDLU. KIEDY NABÓR NA MIESZKANIA NA JUŻ WYKAŃCZANYM?
HUSARSKA: NOWY BUDYNEK KOMUNALNY ODDANY MIESZKAŃCOM (FOTO)
WAŁBRZYCH HUSARSKA: NOWY BUDYNEK UKOŃCZONY. KTO TU ZAMIESZKA?
PODZAMCZE HUSARSKA: ZAMIESZKAJĄ TU LEKARZE I PIELĘGNIARKI
PODZAMCZE-HUSARSKA: BĘDZIE ÓSMY BUDYNEK!


PODZAMCZE-HUSARSKA: KIEDY NOWE DOMY BĘDĄ UKOŃCZONE? (FOTO)


Mieszkania komunalne w Wałbrzychu

Plany na najbliższe miesiące: Wałbrzych: Czy i gdzie powstaną nowe mieszkania komunalne? [FOTO]
Nowy budynek na osiedlu. Kiedy nabór na mieszkania w już wykańczanym?

Mieszkania komunalne w rewitalizowanych kamienicach
- Wałbrzych: Zajączka 7 i 8. Dziś ruiny, za rok luksus
- Wałbrzych: Remonty mieszkań i kamienic w różnych dzielnicach
- pierwsze przetargi - Wałbrzych: Przestaną szpecić, powstaną tu komfortowe mieszkania
WAŁBRZYCH: NOWE MIESZKANIA PO REMONCIE ZA ŚRODKI UNIJNE [ZDJĘCIA]
Wałbrzych: Które kamienice do remontu za środki unijne? [FOTO]
WAŁBRZYCH Z EUROPEJSKIM DOFINANSOWANIEM. UMOWA PODPISANA!
120 MLN ZŁ Z UE NA REWITALIZACJĘ [LISTA PROJEKTÓW]

Remonty przy ul. Osiedleńców, Szczecińskiej i Różanej
Wałbrzych: Będą nowe mieszkania w 20 budynkach. Gdzie pierwsze? [WIZUALIZACJA]

20 BUDYNKÓW DO REMONTU. BĘDĄ NOWE MIESZKANIA [ZDJĘCIA]
WAŁBRZYCH: UL. OSIEDLEŃCÓW - BĘDZIESZ CHCIAŁ TUTAJ ZAMIESZKAĆ


Mieszkania komunalne przy ul. Husarskiej:
Nowy budynek na osiedlu. Kiedy nabór na mieszkania w już wykańczanym?

HUSARSKA: NOWY BUDYNEK KOMUNALNY ODDANY MIESZKAŃCOM (FOTO)
WAŁBRZYCH HUSARSKA: NOWY BUDYNEK UKOŃCZONY. KTO TU ZAMIESZKA?
PODZAMCZE HUSARSKA: ZAMIESZKAJĄ TU LEKARZE I PIELĘGNIARKI
PODZAMCZE-HUSARSKA: BĘDZIE ÓSMY BUDYNEK!


Mieszkania komunalne przy ul. Staszica:
Nowe mieszkania komunalne na Nowym Mieście - ruszył nabór  

WAŁBRZYCH: NOWY BUDYNEK PRZY UL. STASZICA JUŻ ROŚNIE (FOTO)
BUDYNEK NA UL. STASZICA - WKRÓTCE POCZĄTEK BUDOWY [WIZUALIZACJE]
NOWY BUDYNEK MIESZKALNY NA UL. STASZICA [WIZUALIZACJE]
Opr. MS
Foto archiwalne: JK