Trwa termomodernizacja budynku z 12 klatkami przy ul. Palisadowej 21-45 w dzielnicy Podzamcze. To prawdopodobnie ostatnia termomodernizacja na tym osiedlu przed napływem pieniędzy unijnych na ten cel.

Od rozpoczęcia nowej perspektywy wydatkowania środków unijnych 2014-2020 wałbrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze pilnie przygotowuje się do aplikowania o unijne wsparcie na termomodernizację. Tymczasem choć mamy już druga połowę 2016 roku, wciąż nie do końca wiadomo, kiedy o unijne wsparcie będzie można się starać, choć zapowiadano, że dolnośląskie spółdzielnie powalczą o 90 mln euro na termomodernizację.

- Mamy przygotowane audyty cieplne oraz komplet pozwoleń i dokumentację potrzebną do aplikację o środki unijne na termomodernizację pięciu budynków - mówi Tadeusz Choczaj, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze.  Od 2014 roku spółdzielnia i jej mieszkańcy czekają na uszczegółowienie przepisów i wytyczne odnośnie aplikacji o środki zewnętrzne.
- Prawdopodobnie 29 lipca zostanie ogłoszony nabór wniosków do końca sierpnia, lub też poznamy przepisy i prawidła potrzebne do składania wniosków od sierpnia do września - spekuluje Choczaj.

Co spółdzielnia wie już na pewno?
Wiadomo jest, że będzie mogła złożyć jeden wniosek opiewający 5 mln zł (kosztów kwalifikowanych). W takich przypadkach wysokość dotacji ma wynosić prawdopodobnie 40%. Jeśli SM Podzamcze uda się przejść pozytywnie obostrzenia i zdobędzie wsparcie w planowanym wymiarze, 55% powierzchni mieszkalnej znajdującej się w jej zarządzie będzie już po termomodernizacji.

W zarządzie spółdzielni znajduje się 388 tys. m kw lokali mieszkalnych (63 budynki), 210 tys. przeszłoby termomodernizację.

Jak było w poprzednich latach?

W latach 2007-2013, czyli w poprzedniej unijnej perspektywie finansowej na Dolnym Śląsku spółdzielnie mieszkaniowe skorzystały ze środków unijnych  tylko dwa razy i wydały łącznie nieco ponad  154 tys. zł, z finansów wspólnotowych dofinansowano też 106 projektów wspólnot mieszkaniowych spoza spółdzielni, które sięgnęły po 19,3 mln zł. W tamtym okresie ze środków unijnych na docieplenie mogły korzystać tylko wspólnoty znajdujące się w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców.
Po środki w latach 2014 -2020 spółdzielnie sięgną z pewnością, bo dofinansowane mają być kompleksowe działania termomodernizacyjne, takie właśnie jak przeprowadzane są przez wałbrzyskie spółdzielnie mieszkaniowe.

tekst i fot. Elżbieta Węgrzyn