Zamek Książ, do 1945 roku znany jako Schloss Fürstenstein, poszukuje potomków zamkowej służby, która na przełomie 19. i 20. stulecia pracowała na dworze księcia Hansa Heinricha XV i księżnej Daisy. Jeżeli na którejś z fotografii grupowych rozpoznajecie swoich krewnych, pracownicy zamku proszą o kontakt.