Księżna Daisy von Pless zostawiła po sobie w naszym mieście kilka niezwykłych projektów, które wymagały od niej dużego wysiłku i wizji. Koncepcja szkoły uczącej zawodu dla dzieci niepełnosprawnych na owe czasy była rewolucyjna - szkolnictwo dla dzieci spoza bogatszych warstw miało w naszym mieście bardzo podstawowy charakter. Gdzie była ta szkoła, czy budynek istnieje do dziś, jakie były jej dzieje, czego tam uczono? I ile było szkół Hochbergów?