Dzisiejszy artykuł to druga część historii Centralnych Warsztatów Naprawczych. A więc po II wojnie światowej CWN urządzono na bazie dawnego warsztatu Carla Wolffgramma. Firma składała się z kilku oddziałów wykonujących różne prace. Siedziba zakładu znajdowała się przy ul. Polnej 2 (obecnie ul. Stacyjna), za stacją kolejową Wałbrzych Szczawienko. Artykuł z dwutygodnika "WieszCo".