Różne jest pochodzenie dawnych nazw wałbrzyskich ulic. Niektóre otrzymywały za patronów sławnych mieszkańców (np. Albertistraße), inne nazywano od stojących przy nich ważnych budynków (np. Poststraße), a kolejne od nazw miejscowości, w kierunku których prowadziły (np. Schweidnitzer Straße). Są też takie, dla których genezą ich nazwy była pełniona funkcja. Pierwotny cel, w jakim je utworzono. Artykuł z dwutygodnika "WieszCo".