Pomysł budowy hali sportowej przez kopalnię "Thorez" nabrał realnych kształtów w listopadzie 1955 roku. Wtedy też dyrekcja zakładu górniczego umieściła w swoich planach inwestycyjnych na 1956 rok zadanie polegające na budowie nowoczesnego obiektu. Artykuł z ostatniego numeru tygodnika "WieszCo". Macie jakieś wspomnienia związane z tym miejscem?