Dyrektor Muzeum Auschwitz, dr Piotr Cywiński, w trakcie obchodów 77. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu powiedział: Hasło „Nigdy więcej” nie powstało po wojnie. Było je już słychać w obozie. I nie był to krzyk o wieczną pamięć, ale o opamiętanie. Artykuł z ostatniego wydania dwutygodnika "Wiesz Co".