Na początku XX wieku szkoła katolicka w Wałbrzychu mieściła się w trzech różnych budynkach. Które m.in. ze względu na złe warunki oświetleniowe i częściowo zły stan konstrukcji, nie spełniały wymagań, jakie stawiano tego typu placówkom. Artykuł z dwutygodnika "Wiesz Co".