Od poniedziałku 16 marca kolejne urzędy w Wałbrzychu i regionie ograniczają swoje działanie lub zamykają się całkowicie.


UM Wałbrzych

Przypominamy, że od poniedziałku 16 marca w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu obsługiwane są wyłącznie sprawy pilne. Do tego wprowadzone zostaną bezpieczne procedury obsługi. W czterech miejskich punktach wprowadzona zostanie reglamentacja wejść.

➡️ Biuro Obsługi Klienta
➡️ Biuro Komunikacji
➡️ Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
➡️ Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Kopernika 2

W tych biurach strażnicy miejscy zadbają o to, aby do sali obsługi klienta wchodziło naraz tylko tyle osób, ile jest stanowisk obsługi. Pozostałe osoby będą czekać na zewnątrz. Ponadto funkcjonariusz straży miejskiej wszystkim wchodzącym zmierzy temperaturę i poprosi o dezynfekcję rąk. Kontakt z innymi biurami możliwy będzie wyłącznie przez telefon i Internet.

Urzędy Wałbrzych: 4 punkty przyjęć, mierzenie temperatury

  • W trosce o zdrowie publiczne, od wtorku 17 marca wałbrzyski Urząd Miejski działać będzie na wyjątkowych zasadach. Wprowadzamy zmienione procedury: obsługiwane będą wyłącznie sprawy pilne po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub emailowym z właściwym biurem. Nie będzie możliwości wejścia do żadnego z biur bez wcześniejszego kontaktu emailowego lub telefonicznego z urzędnikiem, który wyznaczy dzień i godzinę spotkania. Dotyczy to również czterech biur, które pierwotnie miały być czynne w ograniczonym zakresie tj. Biura Komunikacji, Biura Obsługi Klienta, Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Prosimy, aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Zakładamy, że obecna sytuacja epidemiologiczna będzie traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA, a zatem terminy urzędowe zostaną wydłużone! Jednocześnie prosimy o wyrozumiałość, przypominając, że w urzędzie – jak w przypadku każdego pracodawcy – niektórzy pracownicy będą nieobecni z powodu sprawowania opieki nad dziećmi lub pracy zdalnej. W załączeniu przesyłam aktualny spis numerów telefonów wszystkich biur w Urzędzie.

  • Od dzisiaj tj. 16.03.2020 r. do odwołania wszystkie płatne miejsca postojowe na drogach publicznych w Strefach Płatnego Parkowania oraz na płatnych placach parkingowych  w Wałbrzychu są bezpłatne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych


W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego Zakład informuje, że w okresie od 16 do 27 marca 2020 r. nadal funkcjonuje w ZUS  w sposób niezakłócony obsługa klientów w Centrum Obsługi Telefonicznej. Do dyspozycji klientów jest ogólnopolska linia telefoniczna pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze w godz. 7-18.
Dla bezpieczeństwa klientów ZUS i pracowników we wszystkich placówkach Zakładu są wystawione specjalne pojemniki - skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.                 


W dwa poniedziałki 16 i 23 marca obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15.00. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej - tel. 22 560 16 00, wysłać e-mail: cot@zus.pl lub skorzystać z portalu PUE ZUS.

Zachęcamy również do zakładania profili na naszym portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i korzystania z naszych usług elektronicznych. Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu – przez internet - za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pracownicy proszą o ograniczenie osobistych wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu i o załatwianie spraw urzędowych, m.in. dostarczenie wymaganych dokumentów i zaświadczeń, przez platformę usług elektronicznych e-PUAP.

Wnioski o przyznanie świadczeń można składać:
  • poprzez Epuap – dot. świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, 300+, dodatków mieszkaniowych i energetycznych
  • poprzez Empatia – dot. wniosku o udzielenie pomocy społecznej, 500 +, 300+, świadczenia rodzinne
  • poprzez ZUS – dot. 300+, 500+
  • poprzez Banki- dot. 300+, 500+
  • poprzez System Obsługi wsparcia PFRON- (na stronie PEFRON (mając profil zaufany) na platformie System obsługi wsparcia)
  • wnioski na „Aktywny samorząd” MODUŁ I i II
  • wnioski o przedmioty ortopedyczne
  • wnioski na turnusy rehabilitacyjne.

W przypadku pytań możliwy jest kontakt telefoniczny: tel.: 74-66-40-800.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W celu podjęcia działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu informuje, iż z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania nie będą obsługiwani klienci w kontakcie osobistym. Pracownicy proszą o załatwianie wszelkich spraw poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 74-6666-300 lub za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr.walbrzych.pl.


Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu


Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne urząd zwraca się z prośbą o korzystanie z usług elektronicznych oraz o kontakt telefoniczny z doradcą klienta w terminie wyznaczonej obowiązkowej wizyty oraz w sprawach nie wymagających osobistej wizyty w urzędzie. Korzystając z usług elektronicznych przez internet możesz m.in.:

zarejestrować się jako osoba bezrobotna, jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis elektroniczny:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu
znaleźć ofertę pracy:
https://walbrzych.praca.gov.pl/oferty-pracy
przesłać pismo do urzędu, złożyć wniosek:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
(wejdź w zakładkę - Inne pisma do urzędu)
skontaktować się pod adresem e-mail:
kancelaria@urzadpracy.pl
zarejestrować ofertę pracy:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=OFERTY
przesłać wniosek dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/wyborSprawy/zatrudnianieCudzoziemcow

Kontakt telefoniczny z Urzędem Pracy w Wałbrzychu: centrala: 74 84 07 300/330
.


Starostwo powiatowe w WałbrzychuWydział Komunikacji będzie pracował w zmienionej formie:  

➡️ Osoby chcące załatwić sprawy w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, będą wpuszczane do budynku Starostwa od godz. 8.00 wyłącznie w grupach 5-6 osobowych!

➡️ 3 os. do rejestracji pojazdów, 2 os. do ewidencji pojazdów i 1 os. do praw jazdy

➡️ Godziny wejścia ostatnich grup ustalono na: 14.00 (poniedziałek, wtorek i czwartek), 12.00 (środa) i 13.00 (piątek).

➡️ Każdorazowo po zakończeniu obsługi pojedynczej grupy osób, zdezynfekowane zostaną wszystkie stanowiska

➡️ W ewidencji pojazdów będą załatwiane wyłącznie sprawy związane z wydaniem stałego dowodu rejestracyjnego, dopisaniem adnotacji (typu: hak, gaz, VAT, współwłaściciel i inne), odbiorem dowodu zatrzymanego elektronicznie przez Policję, wydaniem zaświadczenia.

➡️ Zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdów, do odwołania, można dokonywać jedynie za pomocą platformy e-PUAP lub pocztą tradycyjną

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, w trosce o nasze bezpieczeństwo, apelujemy o ograniczenie osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu, a w miarę możliwości załatwienie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.

Natomiast osoby oczekujące na załatwienie sprawy prosimy, aby zachowały odpowiednią odległość - ok. 1 m od innych osób oczekujących.


DUW Wrocław - delegatura w Wałbrzychu

W związku z szerzącą się epidemią wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i jego delegatur w Legnicy, Jeleniej Górze oraz Wałbrzychu, od 16 marca 2020 r. wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa Klienta. Szczegółowe informacje związane z załatwianiem poszczególnych spraw zamieszczane będą na bieżąco.

Pracę ograniczają także urzędy miast i gmin w powiecie: na przykład urząd w Szczawnie-Zdroju - tu obsługa interesantów będzie odbywała się wyłącznie poprzez Biuro Obsługi Interesanta w pokoju nr 2. Interesanci będą obsługiwani pojedynczo po wcześniejszym wywołaniu przez pracownika biura.


Sąd Rejonowy Wałbrzych
Boguszów-Gorce

Interesanci potrzebujący załatwić pilną sprawę w Ratuszu, podczas "społecznej kwarantanny" będą przyjmowani jedynie w godzinach 10 - 12, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności i ograniczonej liczbie przyjmowanych osób jednocześnie.

Od dziś, do odwołania ograniczenia dotyczą też OPS, interesanci przyjmowani mają być pojedynczo w godz. 9 - 11.


Wałbrzych, region: Jedzenie dowiozą, gratis dla lekarzy... [LISTA LOKALI]


WSSE Invest Park: Koronawirus - wydano zalecenia dla firm
Koronawirus: Galeria Victoria - działania prewencyjne
Wałbrzych powiat: Komunikacja prywatna zawiesza funkcjonowanie

Wałbrzych: Ograniczenia dotyczące galerii handlowych i restauracji
Koronawirus: Państwa zamykają granice, wprowadzają stan wyjątkowy
Urzędy Wałbrzych: 4 punkty przyjęć, mierzenie temperatury

Wałbrzych: Oddział tylko zakaźny. Wyznaczono miejsce kwarantanny

Koronawirus Wałbrzych: Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej
Sanepid Wałbrzych: zalecenia dla fryzjerów, lekarzy, handlu, firm

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

KORONAWIRUS WAŁBRZYCH: KTÓRE INSTYTUCJE ZAMKNIĘTE, KTÓRE NIE?
WAŁBRZYCH: URZĘDY OGRANICZAJĄ SWOJE DZIAŁANIA, APTEKI: NOWE REGUŁY


Biskupi wobec koronowirusa
Rząd zdecydował o zamknięciu wszystkich szkół i przedszkoli
Koronawirus Wałbrzych: Imprezy masowe. Co w szkołach i DPS-ach?

Koronawirus: Koleje Dolnośląskie wprowadzają obostrzenia

Koronawirus: pierwszy przypadek na Dolnym Śląsku
KORONAWIRUS: WAŁBRZYCH - PACJENCI NA OBSERWACJI, ŚWIDNICA - PANIKA W SZKOLE [AKTUALIZACJA]

 Koronawirus: pierwszy przypadek w Polsce, co na Dolnym Śląsku?
Wałbrzych i region: do szpitali już nie wejdziemy

Koronawirus: Działania prewencyjne i infolinia
Szpital Wałbrzych: Czy to koronawirus? Są już wyniki!
Koronawirus - czy jest się czego obawiać?

Opr. MS, ELW
Foto: Elżbieta Węgrzyn