Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócił się do PWSZ Wałbrzych, o poinformowanie studentów trzeciego roku pielęgniarstwa o możliwości wsparcia przez nich działań właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych.

Wolontariat dla studentów pielęgniarstwa może wesprzeć działania służb w tych trudnych czasach. Studenci trzeciego roku są bowiem przygotowani do podjęcia działań wspierających, np. w wywiadzie epidemiologicznym, który prowadzony jest przez telefon i pozwala zebrać informacje od chorego.

W PWSZ Wałbrzych, gdzie szkolą się przyszłe pielęgniarki i pielęgniarze, do koordynacji działań w tym zakresie wyznaczona została  Małgorzata Kowalik – Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia. Studenci chętni do wzięcia udziału w wolontariacie mogą nawiązać z nią kontakt drogą elektroniczną na adres mkowalik@pwsz.com.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia  dane kontaktowe do wolontariuszu otrzymają właściwe służby sanitarno-epidemiologiczne.

Zobacz też:

9 lipca 2019 - Wałbrzych: Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa z dyplomami! [FOTO]


oprac. i fot. ELW