W związku z zagrażającą epidemią koronawirusa nie tylko instytucje kultury i sportu ograniczają swoje działanie. Również wałbrzyskie urzędy i nie tylko one przestrzegają i zachęcają do kontaktu internetowego. Jakie obostrzenia wprowadzono w aptekach, na policji, straży pożarnej, w ZUS-ie, czy można odwiedzać osadzonych w areszcie? Informacja aktualizowana 13 marca.


Przypominamy, że odwołane już zostały odwiedziny w szpitalach i domach opieki, zajęcia w szkołach i przedszkolach, a także imprezy rozrywkowe i sportowe, zamknięto też większość instytucji rekreacji i kultury w naszym mieście.


Apteki

W związku z dynamicznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 w celu zabezpieczenia personelu aptek Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie rekomenduje wdrożenie w aptekach następujących działań zapobiegawczych (prezentujemy te dotyczące pacjentów):

-
Wyznaczenie w aptece strefy buforowej dla pacjentów oczekujących na obsługę (w małych aptekach przy większej liczbie pacjenci mogą być proszeni o poczekanie na zewnątrz);
- Wietrzenie izb ekspedycyjnych (co najmniej raz na godzinę);
- Wyznaczenie przed każdym ze stanowisk linii gwarantującej zachowanie bezpiecznej (powyżej jednego metra) odległości pomiędzy pacjentem a farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym;
-
Rekomendowanie dokonywania płatności bezgotówkowych (płatności zbliżeniowe, BLIK);
- Usunięcie z izby ekspedycyjnej wszystkich zbędnych przedmiotów – zabawek dla dzieci, dyspenserów z wodą, ulotek, koszy wyprzedażowych i innych.


W szczególnych sytuacjach przedsiębiorcy prowadzący apteki powinni rozważyć wdrożenie dodatkowych działań zabezpieczających takich jak montaż szyb przy stanowiskach obsługi pacjenta, udostępnienie pacjentom dozowników z płynem dezynfekującym lub prowadzenie sprzedaży przez okienka do sprzedaży nocnej


Policja

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, Komenda Wojewódzka Policji zaleca ograniczenie osobistych wizyt w jednostkach Policji, związanych z potrzebą powiadomienia o zdarzeniu:

Do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów poszczególnych jednostek Policji dostępne na stronach internetowych oraz w przypadku zgłoszeń alarmowych numery 112 i 997. Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jednostkami Policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda". Pamiętajmy, że wizyty w jednostkach Policji wiążą się często z koniecznością poruszania środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Oczekując na przyjęcie zgłoszenia w zamkniętych pomieszczeniach również jesteśmy narażeni na kontakt z obcymi osobami.

Po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia zgłaszający otrzyma instrukcje co do dalszego postępowania. Pamiętajmy jednak, że w niektórych przypadkach (np. konieczność sporządzenia dokumentacji procesowej - przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie czy przesłuchania w charakterze świadka) niezbędne jest wykonanie czynności na terenie jednostki, o czym poinformują policjanci.

Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu w związku z coraz bardziej rozprzestrzeniającym się zagrożeniem koronawirusa w Polsce odwołuje do końca marca zaplanowane w tym czasie spotkania z dzielnicowymi oraz debaty społecznościowe, które miały się odbyć na ternie powiatu wałbrzyskiego.


Straż pożarna w Wałbrzychu

Strażacy regularnie odbywają telekonferencje z Komendą Wojewódzką, ograniczono możliwość odwiedzin w jednostkach, by izolować ratowników i wdrożono dodatkowe procedury ochrony indywidualnej.
Zrezygnowano z ćwiczeń poza jednostką, wizytacji, szkoleń, wizyt w szkołach oraz odwołano planowe urlopy. Sprawdzane są też osoby wracające z urlopów by nie zagroziły zdrowiu w jednostce. Przeprowadzane jedynie są ćwiczenia i symulacje na potrzeby podwyższonej gotowości epidemiologicznej np. symulacje czasowego przeniesienia Stanowiska Kierowania na czas odkażania.   


Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

W związku z wystąpieniem w Polsce przypadków koronawirusa urząd miasta zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha - Scentralizowanym Funduszu Emerytów i Rencistów Nauczycieli, Wspólnym Funduszu Mieszkaniowym oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej do dnia 31 marca 2020 roku.
Wszelkie druki dostępne są na stronie internetowej cojm.walbrzych.pl - zakładka Dla interesanta.


W razie potrzeby kontakt telefoniczny z pracownikami pod numerami:

 • Scentralizowany Funduszu Emerytów i Rencistów Nauczycieli 74 641 44 33 lub droga mailowa pod adres m.kurkiewicz@cojm.walbrzych.pl oraz b.biliniak@cojm.walbrzych.pl
 • Wspólny Fundusz Mieszkaniowy 74 641 44 33 lub droga mailowa pod adres m.kurkiewicz@cojm.walbrzych.pl oraz b.biliniak@cojm.walbrzych.pl
 • Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 74 641 44 34 lub lub droga mailowa pod adres s.pacholska@cojm.walbrzych.pl.
Prokuratury rejonowa i okręgowa


Sąd rejonowy w Wałbrzychu
Starostwo powiatowe w Wałbrzychu


W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje:

 • Wyznaczenie przed każdym ze stanowisk linii gwarantującej zachowanie bezpiecznej odległości - powyżej 1 metra - pomiędzy pacjentem a farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym.

Źródło: Puls Farmacji
https://pulsfarmacji.pl/4748069,25916,nia-wytyczne-dla-aptek-jak-zmniejszyc-ryzyko-zakazenia-koronawirusem


aczelna Izba Aptekarska zarekomendowała w środę wdrożenie działań, mających zabezpieczyć personel aptek przed koronawirusem SARS-CoV-2 - m.in. dezynfekcję blatów i szyb oraz wietrzenie pomieszczeń. W szczególnych przypadkach rozważana ma być m.in. obsługa w okienkach do sprzedaży nocnej.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, Naczelna Izba Aptekarska rekomenduje:

Wyznaczenie przed każdym ze stanowisk linii gwarantującej zachowanie bezpiecznej odległości - powyżej 1 metra - pomiędzy pacjentem a farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym.
 • Jak najczęstszą dezynfekcję powierzchni eksponowanych: blatów, klamek, bilownic, szyb, telefonów, klawiatur, terminali płatniczych oraz pozostałych powierzchni i przedmiotów narażonych na kontakt z wirusem
 • Umieszczenie w toaletach instrukcji mycia rąk oraz zapewnienie dostępu do detergentów.
 • Jak najczęstsze mycie rąk lub stosowanie preparatów dezynfekcyjnych.
 • Unikanie dotykania rękami twarzy (ust, oczu, nosa) i błon śluzowych.
 • Częste wietrzenie izb ekspedycyjnych (co najmniej raz na godzinę).
 • Przypomnienie personelowi aptek o zakazie przechowywania i spożywania żywności i płynów w izbie ekspedycyjnej.
 • Unikanie przechowywania telefonów komórkowych w izbie ekspedycyjnej.
 • Każdorazowa zmiana odzieży wierzchniej po zakończeniu pracy, codzienne pranie fartuchów ochronnych.
 • Ograniczenie do minimum wizyt osób trzecich w aptekach (np. przedstawicieli aptecznych).
 • Dokonywania płatności bezgotówkowych (płatności zbliżeniowe, BLIK).
Usunięcie z izby ekspedycyjnej wszystkich zbędnych przedmiotów (zabawek dla dzieci, dyspenserów z wodą, ulotek, koszy wyprzedażowych itp.).

W szczególnych sytuacjach przedsiębiorcy prowadzący apteki powinni rozważyć wdrożenie dodatkowych działań zabezpieczających, takich jak:

 • montaż szyb przy stanowiskach obsługi pacjenta,
 • udostępnienie dozowników z płynem dezynfekującym,

Areszt śledczy w Świdnicy

Od 12 marca we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o nie wpuszczeniu jej na teren jednostki.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkim przebywającym w jednostkach penitencjarnych, Służba Więzienna wprowadziła procedury profilaktyki i na bieżąco dostosowuje je do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Sytuacja jest stale monitorowana.

Służba Więzienna apeluje, aby osoby chcące odwiedzić bliskich w zakładach karnych i aresztach śledczych, w przypadku wystąpienia u nich objawów infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. gorączki, kaszlu, kataru czy duszności) pozostały w domach.
Służba Więzienna stale współpracuje z inspektoratami sanitarnymi i monitoruje zagrożenie epidemiologiczne, dlatego w każdej chwili i bez uprzedzenia mogą zostać wprowadzone w każdej jednostce penitencjarnej w kraju obostrzenia lub całkowity zakaz widzeń. W sytuacji zagrożenia możliwe jest wstrzymane przepustek i zezwoleń na opuszczenie zakładu karnego, zatrudnienia zewnętrznego oraz zajęć o charakterze zbiorowym.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju. W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej, wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.

W związku z istniejącym potencjalnym ryzkiem zakażenia koronawirusem, w myśl zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS),

dla bezpieczeństwa klientów ZUS i pracowników - we wszystkich placówkach Zakładu są wystawione specjalne pojemniki/skrzynki, w których można zostawić dokumenty i wnioski bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.                 

Informujemy również, że w dwa najbliższe poniedziałki (16 i 23 marca) obsługa w placówkach ZUS będzie skrócona do godz. 15.00.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca się do swoich klientów z prośbą o ograniczenie wizyt w placówkach ZUS w całym kraju.

W przypadku potrzeby kontaktu można skorzystać z informacji telefonicznej,wysłać maila lub skorzystać z portalu PUE ZUS.

 

W przypadku potrzeby kontaktu można korzystać z informacji telefonicznej – numer

tel. 22 560 16 00.

Można korzystać również z kontaktu mailowego. Adres e-mail do zapytań ogólnych cot@zus.pl 
Urząd Skarbowy


Wałbrzyska skarbówka już wcześniej wystosowała apel do podatników, aby zgłaszali się tam, ze względu na trwający remont budynku, tylko w sytuacjach, kiedy jest to naprawdę niezbędne - urzędnicy ponawiają obecnie apel także z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne:


- Zachęcamy do korzystania z e-usług oraz kontaktu z urzędem skarbowym poprzez e-PUAP i infolinie.

- Twój e-PIT i e-Deklaracje pozwalają na rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

- Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne możliwe jest ograniczenie dostępności budynku urzędu skarbowego dla klientów tylko do sali obsługi podatnika.

W związku z zagrożeniem koronawirusem i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu zostały wprowadzone ograniczenia dostępu. W holu urzędu znajduje się urna, do której można wrzucać zeznania, deklaracje, pisma. Urna opróżniana jest każdego dnia przez pracownika urzędu a dokumenty wprowadzane do systemu.

MF i KAS oferują wygodne i bezpieczne sposoby rozliczenia podatków bez wychodzenia z domu, poprzez Twój e-PIT i e-Deklaracje. Zachęcam do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z KAS.
Oprócz usługi Twój e-PIT i systemu e-Deklaracje, na stronie podatki.gov.pl znajdują się wszystkie informacje potrzebne do złożenia PIT.


WORD Wałbrzych


W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu i we Wrocławiu, w trosce o zdrowie klientów i pracowników tych jednostek, zawieszają przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy oraz szkoleń realizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego od 16 do 25 marca 2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym podjęta została również decyzja o zawieszeniu organizowania egzaminów ADR w dniach 13-27 marca 2020 r. Zaplanowane w wyżej wymienionym okresie egzaminy odbędą się w innych terminach, które będą uzgadniane niezwłocznie po ustaniu zagrożenia.Szczawno-ZdrójZarządzenie wojewody w sprawie wymienionych poniżej instytucji:


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:
 1. placówkach wsparcia dziennego;
 2. centrach integracji społecznej;
 3. klubach integracji społecznej;
 4. dziennych domach i klubach seniora;
 5. środowiskowych domach samopomocy;
 6. warsztatach  terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Ośrodki zdrowia

Przypominamy informację Ministerstwa Zdrowia o możliwości otrzymania dzięki teleporadzie medycznej zwolnienia lekarskiego bez wychodzenia z domu. Jeżeli podejrzewasz u siebie koronawirusa, zadzwoń pod numer: 800 190 590.

Pod numerem telefonu 800 190 590 można otrzymać:

- zalecenia
- e-zwolnienie
- e-receptę
- sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 wszystkie ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy do dnia 31 maja 2020 roku zostają wstrzymane. Osoby, które otrzymały wezwania do jednostek wojskowych w celu odbycia ćwiczeń w wyżej wymienionym terminie, proszone są o nie stawianie się.Informacje na temat koronawirusa:
KORONAWIRUS: SYTUACJA W POLSCE, REGIONIE I WAŁBRZYCHU (FOTO)
KORONAWIRUS WAŁBRZYCH: KTÓRE INSTYTUCJE ZAMKNIĘTE, KTÓRE NIE?
Biskupi wobec koronowirusa

Rząd zdecydował o zamknięciu wszystkich szkół i przedszkoli
Koronawirus Wałbrzych: Imprezy masowe. Co w szkołach i DPS-ach?

Koronawirus: Koleje Dolnośląskie wprowadzają obostrzenia

Koronawirus: pierwszy przypadek na Dolnym Śląsku
KORONAWIRUS: WAŁBRZYCH - PACJENCI NA OBSERWACJI, ŚWIDNICA - PANIKA W SZKOLE [AKTUALIZACJA]

Przypominamy komunikaty Sanepidu w Wałbrzychu - Koronawirus: pierwszy przypadek w Polsce, co na Dolnym Śląsku?


Polecamy:
Koronawirus: Działania prewencyjne i infolinia
Szpital Wałbrzych: Czy to koronawirus? Są już wyniki!
Koronawirus - czy jest się czego obawiać?

Opr. MS, wsp. ELW
Foto: Magdalena Sakowska