Jest już pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, niestety blisko województwa dolnośląskiego. Dolnośląski Urząd Wojewódzki przedstawił raport dotyczący zagrożenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Ile osób zostało objętych kwarantanną u nas, ile jest pod nadzorem, a ile podejrzanych o zakażenie?


Jak podało dziś rano, 4 marca, radio RMF FM, podczas specjalnej konferencji prasowej poświęconej koronawirusowi minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził pierwszy przypadek wystąpienia w Polsce wirusa SARS – CoV-2. Chodzi o mężczyznę, który przyjechał prawdopodobnie z Niemiec i jest hospitalizowany w szpitalu w Zielonej Górze. Pacjent czuje się dobrze. Jak poinformował minister, w polskich szpitalach jest obecnie 68 osób z podejrzeniem choroby w trakcie diagnostyki. Jest duże prawdopodobieństwo, że niebezpiecznego wirusa nie mają izolowani pacjenci w internatach w Policach.Informacja Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego w związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem:

Na terenie województwa dolnośląskiego nie ma potwierdzonych przypadków zachorowań na wirusa SARS – CoV-2.

W niedzielę 1 marca do Wrocławia przyleciał samolot z Rzymu z 92 osobami na pokładzie. Wszystkie osoby zostały poddane badaniu na lotnisku, w wydzielonej strefie. W związku z potrzebą przetransportowania do szpitala przy ul. Koszarowej dwóch osób, w celu wykonania dodatkowego badania, przez lekarza lotniskowego na miejsce został wezwany zespół ratownictwa medycznego. Pacjenci zostali przebadani i w związku z brakiem podstaw do hospitalizacji, zostali zwolnieni do domu w tym samym dniu. 2 marca do Wrocławia przyleciały dwa samoloty z Włoch: o 15:35 lot z Bergamo oraz o 18:20 lot z Neapolu. Wszyscy pasażerowie przeszli badania, które nie wykazały podstaw do hospitalizacji.

Według danych WSSE we Wrocławiu z 2 marca liczba osób objętych kwarantanną lub izolacją wynosiła 36, liczba objętych nadzorem epidemiologicznym – 224 (są to osoby, które powróciły z krajów, gdzie odnotowano największą liczbę zachorowań i zgłosiły się telefonicznie, służby sanitarne są z nimi w stałym kontakcie, ale w tej chwili nie ma konieczności kierowania ich do szpitala), liczba osób hospitalizowanych ze względu na podejrzenie zachorowania – 4. Te cztery osoby przebywają w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. W ostatnich dniach podejrzanych o możliwość zachorowania było dziewięcioro, pięcioro wypisano już do domu.


Komunikat PSSE Wałbrzych

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Wałbrzychu apeluje o nieuleganie panice. Według stanu na 3 marca na terenie miasta i powiatu nie ma zachorowań wywołanych przez koronawirus.

Zachorowanie na COVID-19 wywołane przez nowy typ koronawirusa SARS-CoV-2 podobne jest do zachorowania na grypę. Ogromna większość osób zdrowieje, co potwierdza Światowa Organizacja Zdrowia i eksperci w dziedzinie chorób zakaźnych. Obie choroby mogą być groźne dla osób o obniżonej odporności: chorujących na chorobę nowotworową, po przeszczepach, stosujących leki immunosupresyjne, stosujących duże dawki sterydów, z przewlekłymi chorobami nerek, serca, płuc, wątroby i innymi poważnymi schorzeniami w stadium zaostrzenia.

Osoby, które wróciły z krajów, gdzie jest potwierdzone przenoszenie się zakażenia z człowieka na człowieka, są zdrowe i nie mają poważnych objawów chorobowych:

  • nie zgłaszają się do lekarzy POZ ani do Oddziału Infekcyjnego przy Batorego w Wałbrzychu,
  • prowadzą samokontrolę stanu zdrowia w domu.

Tylko pacjenci z ostrym zakażeniem układu oddechowego (nagły początek i co   najmniej jeden z następujących objawów: kaszel, gorączka, duszność) zgłaszają się do oddziału infekcyjnego.

Pacjenci z łagodnymi i lżejszymi objawami, wymagający pomocy lekarskiej zgłaszają ten fakt telefonicznie swojemu lekarzowi w POZ.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Wałbrzychu obejmuje nadzorem epidemiologicznym tylko i wyłącznie osoby z podejrzeniem zakażenia, u których występują objawy chorobowe: gorączka, kaszel, duszność lub miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2.

UWAGA!

Na terenie miasta Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego brak jest Oddziału Zakaźnego dla dzieci.


Kryteria laboratoryjne przypadku prawdopodobnego:

Co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test)

– niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:

  1. zamieszkiwanie z przypadkiem COVID-19,
  2. bezpośredni kontakt fizyczny z przypadkiem COVID-19 (np. podanie ręki),
  3. bezpośredni kontakt bez zabezpieczania z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
  4. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) osoby chorej, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
  5. przebywanie w tym samym pomieszczeniu co osoba chora COVID-19 w odległości mniejszej niż 2 m przez co najmniej 15 minut (np. klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej,
  6. personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób chorych na COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej,
  7. kontakt na pokładzie samolotu i innych zbiorowych środków transportu obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory (w przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 lub jej przemieszczania się za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu);

– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się szeroko rozpowszechnioną transmisję COVID-19;

– powróciła z obszaru, w którym podejrzewa się lokalną lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisję COVID-19 i  której stan kliniczny został oceniony przez lekarza jako wymagający diagnostyki w kierunku COVID-19.


Przypominamy film instruktażowy:
800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Polecamy:
Koronawirus: Działania prewencyjne i infolinia
Szpital Wałbrzych: Czy to koronawirus? Są już wyniki!
Koronawirus - czy jest się czego obawiać?


Opr. MS
Foto: ilustracyjne