Takie pytanie muszą sobie zadawać zwłaszcza młodsi mieszkańcy Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju, a także turyści. Starsi mieszkańcy naszych ziem odpowiedź znają i pamiętają na Wzgórzu Gedymina albo Górze Parkowej (532 m n.p.m) miejsce, które ruiną powoli się stawało. A gdybyśmy mogli porozmawiać z tymi, którzy mieszkali na naszych ziemiach sto czy dwieście lat temu, albo je zwiedzali, usłyszelibyśmy zapewne gorące zachwyty.