Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił listę rankingową gmin, które ubiegają się dofinansowanie w ramach programu „Zielony Transport Publiczny”. 67 samorządów zostało zakwalifikowanych do negocjacji warunków dofinansowania, wśród nich jest Wałbrzych, Boguszów-Gorce oraz Jedlina-Zdrój. O jakie środki transportu zabiegają te miasta?