Nadal podążamy śladami dawnych mistrzów. W poprzednim numerze zachęcaliśmy was do odkrywania prac Schefflera. Dziś o dokonaniach w Książu Christiana Wilhelma Tischbeina. Zachwycając się zabytkami warto zwrócić uwagę jak wygląda najbliższa okolica i jakie malowidła zdobią ściany. Artykuł z dwutygodnika "Wiesz Co".