Byliście kiedyś w willi Keindorft przy ul. Zamkowej 2? Budynek ten od kilku lat stoi pusty i oczekuje na remont, decyzja o nowym przeznaczeniu willi już została podjęta. Zobaczcie zdjęcia - jak wygląda ona obecnie.

Na uczestników spaceru historycznego po wałbrzyskim Śródmieściu 1 czerwca czekała niespodzianka. Mogli, dzięki uprzejmości ochrony, wejść na parter tego niedostępnego dla zwiedzających wałbrzyskiego zabytku. Widok nie napawa optymizmem, ale twórcy planów zagospodarowania tych wnętrz czują na sobie presję, bo budynek jest w centrum miasta i zachowało się w nim sporo oryginalnych secesyjnych elementów wystrojowych. O historii budynku i jego otoczenia opowiedział Mateusz Mykytyszyn -prezes Fundacji im. Księżnej Daisy von Pless - Wałbrzych - Śródmieście: Spacer historyczny nową-starą trasą [FOTO]


Powrót do przeszłości

Powstała w 1907 roku willa Keindorft zwana też willą Augusta Keindorfta lub willą miejską Hochbergów mieściła dyrekcję kopalń, a w okresie powojennym m.in. kuratorium oświaty. Obiekt wpisany został 20 sierpnia 1979 r. do rejestru zabytków. Dziś wymaga on pilnego remontu. Od lat 90. opuszczony obiekt uległ gwałtownej degradacji. Po przebudowie pod nadzorem konserwatorskim może służyć nie tylko jako miejsce pracy dla urzędników USC, ale jako obiekt "z duszą" ma też szansę zapewnić wyjątkowe wspomnienia pobierającym się tu parom, bo ma tu tez powstać Sala Ślubów z prawdziwego zdarzenia.W kwietniu 2019 roku wyłoniono pracownię architektoniczną, która podjęła się wykonania prac projektowo-kosztorysowych na potrzeby "Termomodernizacji i restauracji zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo - willowo - parkowym przy ul. Zamkowej 2 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego". Za najlepszą ofertę uznano propozycję pracowni JS Architekci z Wrocławia opiewająca na 216,7 tys. zł. Prace projektowe mają potrwać pięć miesięcy, a gwarancja na nie opiewać ma okres pięciu lat.


Kompletna przebudowa

 Miasto zleciło projekt na wykonanie, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich na roboty adaptacyjne obejmujące wykonanie prac projektowych w zakresie:
- kompleksowy remont budynku (elewacja, dach, pomieszczenia, instalacje, strefa wejściowa do budynku, odrestaurowanie suchej fosy itp.),- wymiana/renowacja stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalacje sanitarne: (wod–kan, c.o., kotłownia, klimatyzacja, wentylacja, itp.)
- instalacje elektryczne i niskoprądowe (w tym odgromowa, iluminacja elewacji budynku, oświetlenie terenu zewnętrznego, p.poż., teletechnika, monitoring, itp.)
- wyposażenie budynku w instalacje służące do zminimalizowania kosztów eksploatacji budynku (np. pompy ciepła),
- dostosowanie pomieszczeń do nowo projektowanych funkcji,
- dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (w części dostępnej dla interesantów Urzędu Stanu Cywilnego),
- zagospodarowanie terenu zewnętrznego w obrębie budynku (miejsca parkingowe, droga dojazdowa, chodniki),
- renowacja budynku zgodnie z założeniami programu prac konserwatorskich,
- wyposażenie terenu w elementy małej architektury,- wyposażenie obiektu w meble,
- program prac konserwatorskich powinien zawierać zakres możliwych do wykonania prac w celu rekonstrukcji pierwotnego wystroju budynku ze szczególnym uwzględnieniem detali kamiennych, stiuków i sztukaterii, elementów drewnianych, witraży i krat okiennych. Program prac konserwatorskich musi być spójny z przedkładanym projektem budowlanym. Dokładny zakres objęty programem prac konserwatorskich ma być uzgadniany z Konserwatorem Zabytków.


Peregrynacje wałbrzyskiej Sali Ślubów
NOWY URZĄD STANU CYWILNEGO JUŻ WKRÓTCE

WAŁBRZYCH: SALA ŚLUBÓW I USC. GDZIE TRAFIĄ OSTATECZNIE?
WIELKA PRZEPROWADZKA I NOWA SALA ŚLUBÓW
NOWA SALA ŚLUBÓW I URZĄD MIEJSKI W BYŁEJ APTECE

Na przygotowanie nowej sali na potrzeby USC wraz z zapleczem w Ratuszu zdecydował się również Boguszów-Gorce
BĘDZIE NOWA SALA ŚLUBÓW
NOWA SALA ŚLUBÓW I HISTORYCZNY SZCZEGÓŁ [ZDJĘCIA]

Więcej o rewitalizacji i wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego:
120 MLN ZŁ Z UE NA REWITALIZACJĘ [LISTA PROJEKTÓW]

BUDYNEK PRZY UL. MATEJKI 5. CO W NIM BĘDZIE?

oprac. i fot. Elżbieta Węgrzyn