Na Dolny Śląsk, a tym samym do Subregionu Wałbrzyskiego, po II wojnie światowej przybyli ludzie z różnych stron Polski i Europy, przywożąc ze sobą własne zwyczaje i tradycje. Jak wyglądały święta Wielkiej Nocy po 1945 roku w naszym regionie? Które elementy – i dlaczego – są wspólne? Artykuł z ostatniego wydania dwutygodnika "Wiesz Co".