W okresie Triduum Paschalnego wierni odprawiają po raz ostatni przed Wielką Nocą nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W bezpośredniej bliskości Wałbrzycha znajduje się jedna z najbardziej niezwykłych Dróg Krzyżowych w kraju - jedyna w Polsce poświęcona górnikom. Górnikom Ziemi Wałbrzyskiej przede wszystkim.