Podczas ostatniego spaceru historycznego po Białym Kamieniu uczestnicy zgromadzili się wokół namacalnego symbolu dzielnicy, która, gdyby nie on, zapewne nazywałaby się inaczej. Może nie wygląda imponująco, ale łączy się w nim historia z legendą w charakterystyczny dla naszych okolic sposób.