Do 1791 roku w miejscu obecnej kamienicy „Pod Czterema Atlantami” przy wałbrzyskim Rynku nr 9 stały dwie mieszczańskie oficyny. W ich piwnicach oraz pod sąsiednim budynkiem gospody „Schwarzes Roß” (Czarny Rumak) działała winiarnia. Ile zapłacił tam za wino jeden z najwybitniejszych gości w naszym mieście? I kto się urodził w tejże kamienicy? Artykuł z dwutygodnika "Wiesz Co".