To prawdopodobnie ostatnie wyburzenie zaplanowane na ten rok. Kolejny etap znikania pewnej ulicy...

Urząd Miejski w Wałbrzychu poszukuje wykonawcy wyburzenia budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Szkolnej 2 na Podgórzu. Firmy zainteresowane tymi pracami mogą się zgłaszać do 10 grudnia 2021.

Rozbiórka dużej 5-kondygnacyjnej kamienicy mieszkalnej to kolejny etap wyburzania zdekapitalizowanych budynków na ul. Szkolnej. Obecnie nie ma już numeru 1., 4. (dawnej szkoły), ostatnio wyburzonej 5. i 5a. (SZKOLNA 5), wyburzonej w 2019 - 13., nie ma też wyburzonej trzy dekady temu 18.Wykonawca planujący zająć się tym zadaniem ma w planie:
- wykonanie projektu zmiany czasowej organizacji ruchu drogowego, wprowadzanej na czas rozbiórki obiektu budowlanego, w tym zgłoszenie zajęcia pasa drogowego oraz wszelkie koszty z tym związane,
rozbiórkę obiektów zgodnie z posiadaną przez inwestora dokumentacją – projektem rozbiórki oraz aktualnym pozwoleniem na rozbiórkę, przy zachowaniu przepisów prawa budowlanego,
- prowadzenie prac rozbiórkowych z zachowaniem szczególnej ostrożności m.in. poprzez: zastosowanie ogrodzenia z paneli pełnych o wysokości 1,8 – 2.0 m.b., wygrodzenie stref niebezpiecznych uniemożliwiających dostęp osobom postronnym oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i tablicy informacyjnej, - wydzielenie składowiska materiałów z rozbiórki, tj. drewno, stal, gruz, ewentualne zainstalowanie zraszaczy na wszystkich stanowiskach kruszenia muru i zaprawy, - zabezpieczenie sąsiedniej zabudowy (w tym powiadomienie właścicieli sąsiednich nieruchomości o zamiarze przystąpienia do rozbiórki) oraz drzewostanu przed ewentualnym uszkodzeniem,
- wywóz i przekazanie wyselekcjonowanych odpadów budowlanych powstałych w trakcie realizacji umowy do odzysku lub unieszkodliwienia na składowisko wskazane przez zamawiającego, gruz przed wywozem powinien być rozdrobniony,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 
- opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej terenu.Na wykonanie prac rozbiórkowych wykonawca będzie miał minimalnie 40, a maksymalnie 70 dni od przekazania mu terenu prac rozbiórkowych. Czyli jest szansa na wykonanie prac jeszcze w tym roku. 


Tymczasem lista ruin przeznaczonych do rozbiórek jest długa, nadal trzycyfrowa (WAŁBRZYCH: WIĘCEJ NIŻ 200 BUDYNKÓW WCIĄŻ DO ROZEBRANIA?).

O planowanych działaniach rozbiórkowych pisaliśmy:
WAŁBRZYCH: WIĘCEJ NIŻ 200 BUDYNKÓW WCIĄŻ DO ROZEBRANIA?
Wałbrzych: Trzy paskudne kamienice do rozbiórki [ZDJĘCIA]
Wałbrzych: Pięć kamienic zniknie z mapy miasta. Które? [FOTO]

Wałbrzych 2020: Które budynki do wyburzenia jako pierwsze? [FOTO]


- W ciągu ostatnich lat (2016-2020), z powodu złego stanu technicznego i licznych inwestycji drogowych, z różnych dzielnic naszego miasta zniknęło kilkadziesiąt budynków. Przypominamy, jak wyglądały i dlaczego je wyburzono.
Wałbrzych: Tych budynków nie ma już w naszym mieście (FOTO)

- pełna lista kamienic przeznaczonych do rozbiórki w Wałbrzychu w latach 2019 - 2020, część z nich nadal czeka na swoją kolej -WAŁBRZYCH: BUDYNKI DO WYBURZENIA W LATACH 2019-2020 [LISTA i ZDJĘCIA]


O planowanych rozbiórkach pisaliśmy:

ROZBIÓRKOWY SEZON TRWA. CO DO WYBURZENIA?

WAŁBRZYSKIE BUDYNKI: KTÓRE DO WYBURZENIA, KTÓRE RATOWAĆ?
OBWODNICA BOGUSZOWA - CO DO WYBURZENIA?

SEZON NA WYBURZENIA: CO ZNIKNIE Z MAPY?

WYBURZENIA W WAŁBRZYCHU. SPRAWDŹ, CO ZNIKNIE Z MAPY MIASTA.
PALESTYNA - WKRÓTCE PIERWSZE WYBURZENIA
PALESTYNA DO WYBURZENIA I NIE TYLKO

NA GRUZACH PALESTYNY ODPOCZNIEMY
CO WYBURZĄ NA POTRZEBY BUDOWY OBWODNICY?
Stacja benzynowa w Boguszowie przy ul. Wałbrzyskiej 1 - Boguszów: Tutaj tankowały automobile [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]


oprac. ELW
fot. Elżbieta Węgrzyn