Jedne kamienice znikają z uwagi na swój stan techniczny, inne dlatego, że "stanęły" na drodze planowanej inwestycji. Dni tych budynków są już policzone. Właśnie rozpoczęła się rozbiórka na Sobięcinie, kolejne już wkrótce.

Już znikły z mapy miasta
Jeszcze zimą rozebrano budynek przy ul. Limanowskiego 11 w Śródmieściu i budynek przy ul. Świętej Barbary 7, gruzy pozostały też po gmachu na ul. Żeromskiego, który stał przy skrzyżowaniu z ul. Św. Kingi. Pierwszy z nich rozebrano w związku z planem powiększenia parkingu przy ul. Rycerskiej - Kilińskiego, drugi był w kiepskim stanie technicznym, a trzeci stał w miejscu, gdzie wkrótce będzie plac budowy ważnego węzła Obwodnicy Zachodniej miasta.

Tu do niedawna stała kamienica Św. Barbary 7,
ul. Żeromskiego u zbiegu z Św. KingiRozbiórki planowane są w związku z budową obwodnicy (CO JESZCZE DO WYBURZENIA NA POTRZEBY BUDOWY OBWODNICY?), a także z uwagi na stan techniczny i ład architektoniczny w mieście. To ostatnie wpłynęło na decyzję o wyburzeniu budynku na rogu ul. Wrocławskiej i Uczniowskiej.


Trasa Sudecka
W ostatnich tygodniach wybudzono budynek przy ul. II Armii 9, w miejscu gdzie przebudowane będzie skrzyżowanie z ul. 1 Maja w ramach budowy Trasy Sudeckiej. Jej sobięcińsko-boguszowski fragment wiąże się z wyburzeniami m.in. rozpoczętej właśnie rozbiórki budynku 1 Maja 114 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi.


Od wyburzeń zacznie się też realizacja inwestycji przebudowy ul. Kamienieckiej i budowy ronda. Planowane jest wyburzenie budynków: przy ul. Noworudzkiej 16, ul. Kamienieckiej 7, ul. Kamienieckiej 14 (wraz z budyn­kami garażowymi i gospodarczymi, murami oporowymi).
W ostatnich dniach podpisano z wykonawcą (firmą Strabag) umowę na realizację inwestycji i odbędzie się przekazanie placu budowy.  
Czytaj też więcej o wyburzeniach:
WAŁBRZYSKIE BUDYNKI: KTÓRE DO WYBURZENIA, KTÓRE RATOWAĆ?
WAŁBRZYCH - PALESTYNA: WKRÓTCE PIERWSZE WYBURZENIA [FOTO]
PALESTYNA DO WYBURZENIA I NIE TYLKO

WYBURZENIA W WAŁBRZYCHU: SPRAWDŹ, CO ZNIKNIE Z MAPY MIASTAElżbieta Węgrzyn
FOT. Magdalena Sakowska, Elżbieta Węgrzyn