Trwają prace rozbiórkowe na dolnym Sobięcinie. W bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ul. 1 Maja i II Armii wyburzana jest kamienica przy ul. 1 Maja 118. To pierwsza z zaplanowanych do rozbiórki w tym rejonie.Gruzy na Sobięcinie

Zgodnie z zapowiedziami władz miasta najwięcej wyburzeń planowanych jest na Sobięcinie. Pierwsze do rozbiórki prowadzonej przez ZDKiUM przeznaczone są kamienice przy wzmiankowanym skrzyżowaniu, czyli poza nr 118 również nr 114 i 116, oraz stojąca tuż przy skrzyżowaniu kamienica ul. II Armii 9. Razem z nimi z mapy dzielnicy znikną też przylegające do nich komórki i garaże. - W przypadku 1 Maja 114, 116 i II Armii 9 trwają wciąż formalności związane z wykwaterowaniem ostatnich mieszkańców - wyjaśnia Edyta Andrzejczuk ze ZDKiUM. Wyburzenia te wynikają ze stanu technicznego budynków i przygotowań do przebudowy skrzyżowania w ramach tzw. Drogi Sudeckiej.

Sukcesywnie opróżniane są też kamienice na tzw. Palestynie gdzie, zgodnie z zapowiedziami władz miasta, do wyburzenia przeznaczono najbardziej zrujnowane kamienice przy ul. Św. Barbary, Średniej i Wschodniej. Tam na rozbiórkę czekają już dwie kamienice - przy ulicy św. Barbary 7 oraz Średniej 13, trwają też przygotowania do kolejnych wyburzeń.


Pojedyncze budynki i opóźnienia
Zgodnie z ubiegłorocznymi szacunkami MZB 34,4% zasobów mieszkaniowych w jej zarządzie, a administruje ponad 2,3 tys. budynków, jest w stanie lichym i ich zużycie oszacowano na 51-70%. Sporo z nich czeka zatem na rozbiórkę, jednak jest ona niemożliwa z braku innych lokali dla rodzin wysiedlanych w wyburzanych kamienic.
Miasto planuje zatem jedynie pojedyncze rozbiórki w innych dzielnicach ze starą zabudową, m.in. budynku ul. Limanowskiego 11 w Śródmieściu. Jego wyburzenie związane jest z planowaną przebudową parkingu przy ul. Rycerskiej (więcej na ten temat BEZPŁATNY PARKING W CENTRUM I WIĘKSZY NA RYCERSKIEJ).

Na potrzeby tej inwestycji wyburzono już budynki przy ul. Kilińskiego - WYBURZENIA W ŚCISŁYM CENTRUM - zdjęcie poniżej.


Na potrzeby przebudowy ul. Wrocławskiej i Lelewela konieczne będzie wyburzenie budynku przy ul. Wrocławskiej 131.Część
kamienic planowanych obecnie do wyburzenia to pozostałości po planach wyburzeniowych na rok 2016. Przygotowania do rozbiórki trwają często dłużej niż zakładano. Tak jest w przypadku m.in. wzmiankowanej wcześniej kamienicy przy ul. Średniej 13 i II Armii 9, a także ul. Rzecznej 1 w dzielnicy Szczawienko, Długosza 1 w dzielnicy Piaskowa Góra.

Proces wykwaterowania z tych budynków przeciągnął się, choć planowano wyburzyć je jeszcze w ubiegłym roku - o czym pisaliśmy w tekście - WYBURZENIA W WAŁBRZYCHU. SPRAWDŹ, CO ZNIKNIE Z MAPY MIASTA.Przeczytaj też:
PALESTYNA - WKRÓTCE PIERWSZE WYBURZENIA
PALESTYNA DO WYBURZENIA I NIE TYLKO

NA GRUZACH PALESTYNY ODPOCZNIEMY

CO WYBURZĄ NA POTRZEBY BUDOWY OBWODNICY?
WYBURZENIE KOŚCIUSZKI 7A
NIE TYLKO STRAŻ MIEJSKĄ CZEKA PRZEPROWADZKA
PREZYDENT Z MIESZKAŃCAMI O SOBIĘCINIE

tekst i fot.
Elżbieta Węgrzyn