Miasto kontynuuje wyprzedawanie swoich nieużytkowanych nieruchomości - teraz pod młotek, co zapowiadaliśmy wcześniej, idzie dawny kultowy dom kultury z kinem, można też sobie kupić przychodnię zdrowia - i nie tylko.