Na dzisiejszej sesji rady miejskiej, 28 lutego, radni przegłosowali nadanie imienia Przedszkolu Samorządowemu nr 5 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 połączonych w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5. Nie obyło się bez dyskusji.