Podobno w naszym kraju 90% patronów szkół to mężczyźni. Jeśli tak, to od dziś szala ta przechyla się nieco na stronę dam - i to prawdziwych dam, bo księżnych wśród tych patronek jest naprawdę niewiele. Ale to nie ze względu na swój tytuł Daisy von Pless jest godna takiego upamiętnienia.