Jak zwykle w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Wałbrzychu odbył się Tydzień Kultury Brytyjskiej i to już po raz 20. A my tradycyjnie piszemy o tym wydarzeniu, bo uważamy, że to wartościowa inicjatywa. Dodajmy, że w sztandarowym konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii najlepsi okazali się uczniowie z ZSP z Sokołowska. Artykuł z ostatniego wydania dwutygodnika "Wiesz Co".