Mija rok od kiedy Centrum Radioterapii działa w obrębie struktur Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Szpital podsumowuje ten okres, a jego zarząd zapowiada, że zmiany w zakładzie radioterapii to nie jedyne przedsięwzięcia mające na celu skuteczniejszą walkę z chorobami nowotworowymi.