Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu otrzymał dotację na utworzenie Onkologicznego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych (OnkoCWBK). Przekazujemy informację z placówki.