Podczas ostatniej sesji rady miejskiej wprowadzono zmiany spowodowane zakończeniem pracy dwóch aptek.