Dotarły do nas głosy Czytelników, że w wałbrzyskim szpitalu wciąż nie można odwiedzać pacjentów z powodu pandemii. Sprawdziliśmy, jak to wygląda. Jest też informacja z sanepidu o możliwych zmianach w tym zakresie.


Tylko w wyjątkowych przypadkach

Niestety nie ma odwiedzin. To jest decyzja wojewody. Nie wiemy nic na temat jej odwołania. Wizyty są możliwe tylko na zgodę dyrektora i w sytuacjach, kiedy stan pacjenta jest ciężki - wyjaśnia Sylwia Grzondziel, pełnomocnik ds. marketingu Specjalistycznego Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego.


W tych wyjątkowych przypadkach trzeba przejść przez skomplikowaną procedurę. Najpierw należy zgłosić się na bramie, gdzie zostanie zmierzona temperatura i będzie trzeba wypełnić ankietę, a następnie obsługa wyjaśni zasady i skieruje odwiedzającego na odpowiedni oddział. Na tym oddziale będzie trzeba poprosić o zgodę lekarza ordynatora na wejście, najczęściej ma ono formę krótkiej notatki i z tą notatką udać się do sekretariatu, gdzie na jej podstawie zgodę musi wydać dyrektor lub zastępca dyrektora szpitala. Jeśli nie będzie zajęty, może to zrobić od ręki. Trzeba zatem być cierpliwym.


Ale może coś się zmieni...

Jak informuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu, w lipcu poluzowano nieco zasady odwiedzin w szpitalach: W
 związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień, w tym zaszczepieniem przeciwko COVID-19 większości pacjentów i personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych/ pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO), zasadne jest stopniowe wznowienie możliwości odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO, z zachowaniem odpowiednich środków zapobiegania i kontroli zakażeń w tych placówkach - czytamy w informacji.

Poniżej komplet zaleceń dotyczących odwiedzin, w których dużą rolę odgrywa to, czy pacjent i odwiedzający zostali zaszczepieni lub przebyli COVID-19.

Zalecenia odgórne:

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, przygotowano zalecenia dotyczące odwiedzin pacjentów przebywających w ZOL/ZPO z uwzględnieniem poniższych warunków:

 1. Jeżeli pacjent:
 • jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 albo
 • przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, albo
 • posiada negatywny wynik testu PCR lub antygenowego,

rekomenduje się umożliwienie:

 1. przebywania pacjenta poza terenem placówki np. w celu odwiedzenia bliskich lub odbycia konsultacji lekarskich, przy zachowaniu reżimu sanitarnego;
 2. odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy również zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wymaganego reżimu sanitarnego;
 3. odwiedzania pacjenta na terenie placówki, przez osoby niezaszczepione, które posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego, albo przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu reżimu sanitarnego;
 4. odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez osoby niezaszczepione, z zachowaniem zasad wzmożonego reżimu sanitarnego.
 
       2. Jeżeli pacjent nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19,
 • nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • nie posiada negatywnego wyniku testu PCR lub antygenowego,
 • nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19,

rekomenduje się umożliwienie:

 1. odwiedzania pacjenta na terenie placówki przez gości, którzy zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego; 
 2. odwiedzania pacjenta przez osoby niezaszczepione, które uzyskały negatywny wynik testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wykonanego na 48 godzin przed planowaną wizytą, lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.


Nie rekomenduje się natomiast umożliwienia odwiedzania pacjenta niezaszczepionego przez osoby niezaszczepione, które nie wykonywały testu antygenowego lub PCR w kierunku wirusa oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2).

Dodatkowo, jeśli pacjent nie został zaszczepiony ani nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zaleca się: szczególną ostrożność oraz indywidualne rozważenie w każdym przypadku możliwości rozszerzania zakresu jego aktywności poza terenem placówki, jak i umożliwiania odwiedzin przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki lub odwiedziny są konieczne (np. wizyty lekarskie, pożegnanie).


Przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji

Jak podsumowują autorzy wytycznych, ostateczne decyzje w zakresie aktywności pacjentów poza terenem placówki medycznej oraz organizacji odwiedzin na jej terenie powinny być podejmowane przez kierownika danego zakładu przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej występującej na danym obszarze oraz w danym szpitalu, a także postępu realizacji szczepień w tej placówce. A zatem reguły w wałbrzyskim szpitalu mogą się na bieżąco zmieniać. Pamiętajmy jednak, że to rekomendacje sanepidu, a decyzja ostateczna należy do wojewody.


Nasz codziennie aktualizowany raport z pandemii w mieście i regionie: 
KORONAWIRUS WAŁBRZYCH I REGION: 29 LIPCA - JESZCZE MNIEJ OSÓB NA KWARANTANNIE


O brakach kadrowych w naszym szpitalu informowaliśmy ostatnio:
WAŁBRZYCH SZCZEPIENIA: APEL DO MIESZKAŃCÓW, ŻEBY UNIKNĄĆ 4.FALI
WAŁBRZYCH: JAKIE STRATY MIASTO PONIOSŁO PODCZAS ROKU PANDEMII
O funkcjonowaniu szpitala podczas pandemii:
Wałbrzych: Więcej miejsc covidowych w szpitalu i więcej szczepień
Wałbrzych przegrywa z pandemią, ale jest światełko w tuneluMagdalena Sakowska
Foto ilustracyjne archiwalne: JK