Każdego roku wałbrzyscy radni na wniosek mieszkańców wnoszą dziesiątki propozycji zmian i zapytań dotyczących funkcjonowania miasta. Jedna z najnowszych zmian dotyczy stałej organizacji ruchu na ul. Strzegomskiej.

Był wniosek

W imieniu mieszkańców dzielnicy Kozice o ograniczenie dopuszczalnej prędkości na ul. Strzegomskiej na stałe do 40 km/h wnioskował na początki marca radny Cezary Kuriata. - Na odcinku przy Ośrodku Wychowawczym jest takowe ograniczenie, lecz od skrzyżowania z ul. Zagórzańską obowiązuje już prędkość 50 km/h - argumentuje w swoim piśmie radny zaznaczając, że na wyremontowanej drodze kierowcy często przekraczają dopuszczalną prędkość. Najbardziej niebezpieczne jest to właśnie przy wzmiankowanym skrzyżowaniu. - Ulica Zagórzańska jest w łuku, co zmniejsza szansę wczesnego zobaczenia pieszego. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Kozic, proszę o dokonanie korekty obowiązującej na tej ulicy prędkości - konkludował radny z w piśmie z 8 marca 2021.


Będzie zmiana

Odpowiedź na wniosek była przygotowana już 11 marca po wykonaniu przez specjalistów wizji lokalnej. Wniosek rozpatrzono pozytywnie. - Na odcinku ul. Strzegomskiej od nr 2 do Ośrodka Wychowawczego włącznie, należy wprowadzić ograniczenie prędkości do 40 km/h - znak B-33 z uwzględnieniem istniejących znaków i skrzyżowań dróg publicznych - czytamy w odpowiedzi kierownika Biura Transportu i Ruchu Drogowego UM w Wałbrzychu. Zmian w stałej organizacji ruchu na tym odcinku możemy się spodziewać w najbliższym czasie.


Inne interwencje radnych w związku z poprawą bezpieczeństwa na drogach:
Wałbrzych: Będzie nowe przejście dla pieszych. Gdzie?
Stary Zdrój: Kierowco, na tym fragmencie ulicy noga z gazu

ELW
fot. Magdalena Sakowska