Inwestycja związana z budową miejsc parkingowych jest planowana przy ul. Fortecznej.


Urząd miejski w Wałbrzychu przygotowuje się do budowy miejsc parkingowych na placu obok wieżowców przy ul. Fortecznej na Podzamczu. Mają one powstać w ramach budżetu partycypacyjnego. Właśnie ogłoszono przetarg. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 60 dni od podpisania umowy z wykonawcą.

W planach:

1) roboty przygotowawcze,
2) wykonanie rozbiórki spękanej nawierzchni betonowej,
3) wykonanie rozbiórki ław pod krawężnikami,
4) usunięcie materiału rozbiórkowego wraz z utylizacją,
5) wykonanie stabilizacji mechanicznej pozostałej podbudowy,
6) uzupełnienie warstwy wyrównującej,
7) wykonanie nowych krawężników betonowych na ławach betonowych,
8) wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
9) wykonanie udrożnienia istniejącej kanalizacji deszczowej,
10) wymiana wpustów deszczowych,
11) wykonanie regulacji wysokościowej studni istniejących,
12) wykonanie terenu zielonego i nowych nasadzeń,
13) zakup i montaż elementów małej architektury (kosze betonowe).

To zadanie z budżetu partycypacyjnego, z edycji 2017. Założeniem projektu jest modernizacja istniejącego placu i przystosowanie go do parkowania samochodów oraz nasadzenia zieleni przy ul. Fortecznej, a jego wartość określono wstępnie na 216 000 zł.

Ta inwestycja będzie prowadzona na gruntach urzędu miasta. Wcześniej Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podzamcze" planowała budowę dużych parkingów na swoich terenach przy ul. Grodzkiej i Fortecznej. Te inwestycje jednak prawdopodobnie nie dojdą do skutku z powodu braku zgody mieszkańców osiedla, o czym pisaliśmy TUTAJ. Powstaje natomiast inny z czterech planowanych pierwotnie przez spółdzielnię parkingów, przy ul. Basztowej, o czym pisaliśmy TUTAJ. Miały to być duże parkingi strzeżone i płatne, dla 40-60 samochodów.

Edycja budżetu partycypacyjnego na rok 2017 przewidywała jeszcze trzy inwestycje na Podzamczu, są to:

- Budowa miejsc parkingowych na ul. Grodzkiej przy przychodni zdrowia - założeniem projektu jest zagospodarowanie istniejącego placu, na którym parkują samochody i wydzielenie miejsc parkingowych oraz remont krawężników (ul. Grodzka dz. nr
ewid. 178/2, planowany koszt 216 000 zł).

- Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – założeniem projektu jest budowa fontanny, remont nawierzchni, nasadzenia zieleni, montaż ławek i koszy na śmieci, oświetlenie terenu, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów (teren pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką, dz. nr ewid. 174/30, planowany koszt 220 000 zł).

- Monitoring osiedlowy – Bezpieczne Podzamcze etap II: założeniem projektu jest montaż 4 kamer monitoringu wizyjnego z głośnikami do nadawania komunikatów dźwiękowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców (ul. Grodzka, ul.
Kasztelańska, deptak przy integracyjnym żłobku samorządowym nr 2, planowany koszt 216 000 zł).

Czytaj też:
PODZAMCZE: PARKINGI, TRASA KOLEJOWA, STRAŻ POŻARNA, PARKINGI
PODZAMCZE O NOWYCH PARKINGACH, ZMIANACH NA ULICACH I O ŚMIECIACH
MIEJSCA PARKINGOWE. PIERWSZE UMOWY PODPISANE
PODZAMCZE: CO Z TYMI PARKINGAMI?


Opr. MS
Foto: Elżbieta Węgrzyn