Wielkie napięcie i gęstniejąca cisza wokół tego najistotniejszej inwestycji w naszym mieście przerwana. Wczoraj, 13 września podpisano umowy niezbędne do dofinansowania budowy obwodnicy. Kilkumiesięczny pat przełamany!

13 września podpisane zostało ostateczne porozumienie w sprawie budowy Zachodniej Obwodnicy Wałbrzycha.

Umowa pomiędzy podlegającemu ministrowi infrastruktury Centrum Unijnych Projektów Transportowych a gminą Wałbrzych przewiduje przekazanie blisko 300 milionów złotych dofinansowania inwestorowi, jakim jest gmina Wałbrzych. Dodatkowo, w myśl zawartego wcześniej porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad miasto otrzyma również środki na realizację odcinka biegnącego na terenie Szczawna-Zdroju. Jest to szczęśliwy koniec trudnej, prawie 20-letniej batalii o realizację zachodniej obwodnicy Wałbrzycha.

O przełamaniu impasu dotyczącego obwodnicy dowiadywaliśmy się od lokalnych radnych, m.in. Ryszarda Nowaka, a także mieszkańców Szczawna-Zdroju, którzy wysyłali w tej sprawie petycję. Jednak do ostatniej chwili nie było jasne, kiedy umowy w sprawie przekazania rządowego wsparcia wałbrzyskiego projektu zostaną podpisane. Ostatecznym terminem zawarcia porozumień był 15 września.

Dobrą wiadomość przekazuje lokalny parlamentarzysta.
- Zgodnie z zapowiedziami z początku roku rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje obietnicę o skierowaniu środków na budowę obwodnicy Wałbrzycha. Podpisana umowa definitywnie kieruje do Wałbrzycha gigantyczną, największą w historii miasta dotację, na którą składają się środki zarówno na część wałbrzyską, jak również część biegnącą przez teren Szczawna-Zdroju - mówi Michał Dworczyk, poseł okręgu wałbrzyskiego. Parlamentarzysta
Dziękuje też wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, w szczególności Ministerstwu Rozwoju, Ministerstwu Infrastruktury i wałbrzyskim radnym Prawa i Sprawiedliwości. Realizacja tego zadania to kolejny przykład na to, że rząd Pani Premier Beaty Szydło skutecznie realizuje Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która za jeden z najważniejszych celów ma wspieranie nie tylko największych aglomeracji, ale także średnich i mniejszych miejscowości, w szczególności takich, które ucierpiały na przemianach gospodarczych.

Jeszcze dziś poznamy szczegóły uzgodnień i plany wykonawcze miasta. Przypominamy, że w styczniu, po uzyskaniu decyzji o przyznaniu Wałbrzychowi 296,8 mln zł na realizację tej kluczowej dla miasta inwestycji planowano wyłonić wykonawcę prac jeszcze w tym roku.


Czytaj też:

O uchwale i petycjach dotyczących obwodnicy
PETYCJA ZA OBWODNICĄ JUŻ WYSŁANA

OBWODNICA: WAŁBRZYCH WYSYŁA PISMO DO RZĄDU

Więcej o szczawieńskim apelu
PETYCJA ZA OBWODNICĄ WAŁBRZYCHA. PODPISZESZ?
SZCZAWNO-ZDRÓJ WŁĄCZYĆ DO WAŁBRZYCHA A BĘDZIE OBWODNICA
OBWODNICA ZACHODNIA - NADCHODZI KRYZYS?

WAŁBRZYCH: CO WSTRZYMUJE OBWODNICĘ ZACHODNIĄ?

O dofinansowaniu inwestycji pisaliśmy:
WAŁBRZYCH: JEST DOFINANSOWANIE NA OBWODNICĘ
OBWODNICA WAŁBRZYCHA - NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W DZIEJACH MIASTA JUŻ WKRÓTCE

O przygotowaniach do budowy obwodnicy pisaliśmy:
CO JESZCZE WYBURZĄ NA POTRZEBY OBWODNICY?
SEPARATOR: ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z WYBURZENIA

Elżbieta Węgrzyn