Dobre wiadomości z granicy polsko-czeskiej: przedstawiciele ministerstw i zarządów dróg państwowych spotkali się w Lubawce, żeby porozmawiać o ruszającej wkrótce budowie dwóch odcinków S3 łączących Bolków z granicą państwa i przebiegających przez powiat wałbrzyski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała 4-minutowy film - wizualizację odcinków S3.


W czwartek 16 stycznia w Lubawce odbyło się spotkanie polsko-czeskie, którego tematem było połączenie drogi ekspresowej S3 i D11. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, RSD (Ředitelství silnic a dálnic - odpowiednik polskiej GDDKIA), Ministerstwa Transportu z Czech oraz lokalni samorządowcy z Polski i Czech. Zbliża się termin planowanego rozpoczęcia robót - 16 marca 2020. Szczegóły inwestycji: WAŁBRZYCH POWIAT: DROGA EKSPRESOWA S3 - POCZĄTEK BUDOWY (MAPY).

Tematyka spotkania dotyczyła postępów w budowie drogi S3 i D11. Jak enigmatycznie informuje GDDKiA, uczestnicy spotkania wymieniali spostrzeżenia związane z realizacją obu dróg. Decyzje na oba odcinki zgodnie z przepisami powinny być wydane w I połowie 2020 r. Wówczas wykonawcy będą mogli przystąpić do robót budowlanych. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym roku ruszą prace przy drążeniu tuneli, m. in. w rejonie Starych Bogaczowic. W grudniu 2019 u wojewody dolnośląskiego zostały złożone wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla drogi ekspresowej S3 od Kamiennej Góry w kierunku granicy państwa. Wcześniej, w październiku, wnioskowano o ZRiD dla odcinka Bolków - Kamienna Góra. Tak ma wyglądać tunel w regionie Starych Bogaczowic:Kalendarium inwestycji:

16 marca 2020 - planowane rozpoczęcie robót
28 września 2021 - zaawansowanie prac według umowy ma wynosić 30% (wartościowo)
29 listopada 2022 - ukończona konstrukcja dłuższego tunelu
30 lipca 2023 - zakończone wyposażanie tunelu
29 sierpnia 2023 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi.Dane

Przypominamy, że biegnąca wzdłuż zachodniej granicy prawie 500-kilometrowa trasa S3 to element Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego oraz europejskiego szlaku E65 o łącznej długości ok. 3950 km łączącego szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie. Docelowo S3 na terenie RP będzie miała długość 508,3 km i będzie przebiegać południkowo od Szczecina – Świnoujście na północy, do południowej granicy Polski w Lubawce i połączy się z autostradami A6, k. Szczecina, A2 k. Świebodzina i A4 k. Legnicy. Na terenie Dolnego Śląska S3 będzie miała 135 km długości. 


Na etapie realizacji pozostają trzy fragmenty drogi ekspresowej S3 na terenie Dolnego Śląska.

- S3 odcinek od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ:

20 listopada 2019 r. podpisano umowę na kontynuację odcinka S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,1 km. Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r.

- S3 od Bolkowa do granicy państwa.


W październiku 2018 roku podpisano umowy z wykonawcami dwóch ostatnich fragmentów trasy o łącznej długości 31,5 km (zad. III na odcinku od węzła Bolków do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła) oraz od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa.​ Umowa realizowana jest w systemie projektuj i buduj. Wartość umowy na dwa odcinki to ponad 2,4 mld zł. Planowany termin zakończenia prac na obu odcinkach to II połowa 2023 roku. Wiadukt w Gostkowie:O kontynuacji S3 za naszą południową granicą w ramach autostrady D11 mówi podpisane 11 lutego 2016 roku Memorandum o wzajemnych działaniach obu Państw Członkowskich UE. 23 stycznia 2017 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podpisało z czeskim Ministerstwem Transportu Wspólne Oświadczenie w sprawie kontynuacji budowy połączenie drogowego S3-D11. W lipcu tego 2017 roku podpisane zostało również oświadczenie w sprawie dalszego wzmacniania potencjału infrastruktury transportowej na pograniczu obu państw (EKSPRESOWA D11 - TAKĄ DROGĄ POJEDZIEMY PRZEZ CZECHY (FILM)). Droga ma być gotowa w 2024 roku.Przebieg

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S3 rozpoczyna się od ~ km 38+255 (pikietaż projektowy) zaraz za węzłem Bolków (skrzyżowanie drogi S3 z drogą krajowa nr 5). Dalej biegnie na południe do węzła Bolków, równolegle do rzeki Sadówka na zachód od miejscowości Sady Dolne, po czym przecinając miejscowość Sady Górne trafia w pasmo Gór Wałbrzyskich. Przy miejscowości Stare Bogaczowice obiera kierunek zachodni, a w Nowych Bogaczowicach zaczyna biec na południowy – zachód. Od ~42+355,87 do ~km 44+628,87 oraz od ~km 48+657,33 do ~km 48+977,33 trasa przebiega w tunelach dwukomorowych. Biegnąc dalej trasa przecina tory kolejowe i rzekę Lesk, zmienia kierunek na zachodni i kieruje się do węzła Kamienna Góra Północ, za którym kolejno przecina rzekę Bóbr oraz w dwóch miejscach tory kolejowe.W okolicy Kamiennej Góry, którą trasa omija po stronie zachodniej, zmienia kierunek na południowy i biegnie do węzła Kamienna Góra Południe). Za węzłem przecina rzekę Bystra i ponownie rzekę Bóbr oraz tory kolejowe. Na dalszym odcinku trasa poprowadzona jest po wschodniej stronie terenów leśnych, a następnie przechodzi pomiędzy lasami. Droga S3 ponownie przecina tory kolejowe oraz rzekę Bóbr, omija miasto Lubawka po stronie zachodniej i biegnie do węzła Lubawka, za którym kieruje się na południe do granicy państwa. Przedmiotowy odcinek kończy swój bieg na granicy Polski z Czechami. Na całym odcinku przedmiotowej drogi ekspresowej S3 przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu.

Film - wizualizacja GDDKiA

Można na nim zobaczyć m. in. portale tuneli, wiadukt w Gostkowie, MOP Jaczków czy przecięcie się S3 z linią kolejową 274 w okolicach Sędzisławia wraz z malowniczą estakadą nad zbiornikiem wodnym.Opr. MS
Foto: wizualizacja GDDKiA