Spotkaniem mieszkańców Gostkowa i Jaczkowa z przedstawicielami firmy, która będzie budować odcinek drogi ekspresowej S3 z Bolkowa do Kamiennej Góry i dalej do Lubawki oraz z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaczęła się pisać kronika budowy drogi w rejonie naszego powiatu. Była mowa o wywłaszczeniach, wyburzeniach, mostach, wiaduktach i - oczywiście - tunelach.


Wielkie zmiany

Ponad 16-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S3 spowoduje w naszym powiecie zajęcie gruntów rolnych w Starych i Nowych Bogaczowicach, zajęcia i wyburzenie dwóch budynków mieszkalnych przy wjeździe do Gostkowa (jeden opuszczony, jeden wciąż zamieszkany) oraz wyburzenia w Jaczkowie. Z Sadów Górnych S3 przebije się monumentalnym tunelem, do wykonania którego polska firma PORR S.A. Warszawa budująca ten odcinek zatrudni specjalistów z Austrii (PORR Bau GmbH Wiedeń), do Starych Bogaczowic. Potem będzie biegła bardzo blisko Nowych Bogaczowic, przejdzie wiaduktem nad wjazdem do Gostkowa i dalej wzdłuż drogi powiatowej do Kamiennej Góry minie po lewej Jaczków. Za Gostkowem będzie kolejny tunel, krótszy. Ten najdłuższy będzie jedynym w Polsce wykonanym techniką NATM.Oczywiście dookoła drogi powstanie cała infrastruktura techniczna umożliwiająca jej budowę - między Gostkowem a Jaczkowem pojawi się najpierw miejsce obsługi budowy, a po jej ukończeniu stacja benzynowa z parkingiem i punktem gastronomicznym, obsługiwanym przez dzierżawcę. Oczywiście, pamiętajmy, że na S3 nie będzie u nas wjazdu. Żeby się na niej znaleźć, będziemy jeździć do Kamiennej Góry lub (prawdopodobniej) Bolkowa - i obyśmy jeździli obiecanym nam przez urząd marszałkowski łącznikiem.- Budowa S3 spowoduje zmianę przebiegu rzek Sadówki, Strzegomki, Ciekliny i Leska, zmieni się cała sieć melioracyjna pól, bo zostanie podzielona na dwie części, aby oddzielić czyste wody gruntowe od wód opadowych z szosy zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Na tym odcinku przewidziano budowę 13 mostów i wiaduktów o łącznej długości 2186 m oraz 18 przejść ekologicznych, a przede wszystkim dwóch tuneli, jednego o długości 2300 metrów (każda z dwóch naw), który w 75% będzie drążony metodami strzałowymi, metodą w miarę naturalną po 1,20 metra, zakładającą współpracę górotworu. Tunel krótszy, 320 metrów powstanie metodą odkrywkową. Przy budowie będzie pracowało w sumie 700 osób - mówił Piotr Sarnowski, przedstawiciel PORR S.A. Warszawa.

Jednak do końca tego roku nie będzie się działo nic szczególnego. Wykonawca ma zamiar uzyskać wszystkie niezbędne do rozpoczęcia inwestycji pozwolenia, będą się też toczyły sprawy wywłaszczeniowe.Kalendarium prac:

16 marca 2020 - planowane rozpoczęcie robót
28 września 2021 - zaawansowanie prac według umowy ma wynosić 30% (wartościowo)
29 listopada 2022 - ukończona konstrukcja dłuższego tunelu
30 lipca 2023 - zakończone wyposażanie tunelu
29 sierpnia 2023 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi.

W Sadach Górnych również przewidziano nieruchomości do wyburzenia, budynki gospodarcze, w Sadach Górnych i Dolnych powstaną dwa mosty. Potem tunel.

- Tunel będzie drążony z obu stron, realizowany równocześnie od portalu północnego i południowego, cztery fronty robót i zakładamy, że po 2 latach nastąpi przebicie. Prace w tunelu będą przebiegały 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z przerwami na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, 124 górników i budowlańców zapewni ciągłość prac. W tunelu znajdą się nisze i przejścia ewakuacyjne, będą tam zamontowane gaśnice, transformatory. Projekt budowlany jest już gotowy, przed zatwierdzeniem, spełnia standardy austriackie nie dlatego, że one są lepsze, ale dlatego, że w Polsce tuneli się obecnie nie buduje - mówił Piotr Sarnowski.W Starych Bogaczowicach pojawią się trzy mosty i wiadukty, z czego jeden o długości 130 metrów. Nad Gostkowem S3 przejdzie po estakadzie o długości 532 metrów i 10 przęsłach, nad dwiema drogami, w tym powiatową i potokiem Cieklina. Będzie miała wysokość 5,3-5,5 m. Zaraz za Gostkowem droga wejdzie w kolejny, krótszy tunel (320 m), a za nim pojawi się wiadukt o długości 211 metrów nad drogą dojazdową. Pod wszystkimi mostami i wiaduktami są przewidywane przepusty dla dzikich zwierząt. Będzie też oczywiście wiadukt nad linią kolejową Wałbrzych - Jelenia Góra i kolejny nad drogą, most nad Leskiem, a w rejonie Kamiennej Góry droga S3 wejdzie w obecną drogę krajową nr 5 i będzie kontynuowana jej przebiegiem.A teraz rzeczy mniej przyjemne

- Obecne drogi powiatowe Gostków - Jaczków oraz droga w Starych Bogaczowicach będą wykorzystywane jako drogi dojazdowe budowy, podobnie jak DK nr 5. Tamtędy będzie szedł ciężki transport, będzie on oznakowany - mówił Piotr Sarnowski. Wójt gminy Czarny Bór Adam Górecki zapytał o odszkodowania za zniszczoną nawierzchnię.

- Wykonawca został zobligowany do zawarcia indywidualnych umów, jesteśmy świadomi, że te drogi nie są przygotowane pod taki transport. Jeśli kierowcy będą sobie indywidualnie skracać czas pracy i nadużywać umów, proszę to zgłosić - odpowiadała Ewa Włodarz, przedstawicielka GDDKiA. - Postaramy się w szybkim tempie wyrzucić cały ruch technologiczny poza istniejącą sieć dróg. Ale zanim to nastąpi, będziemy się indywidualnie dogadywać z gminami i starostwem i umawiać się na to, w jakim stanie te drogi potem do państwa powrócą - uzupełniał przedstawiciel wykonawcy.Jak mówił Paweł Mróz zajmujący się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sprawami wywłaszczeń i odszkodowań, wojewoda wywłaszcza nieruchomość na rzecz państwa i powołuje biegłego, aby ustalił wysokość odszkodowania, na co ma 30 dni. Potem postępowanie trwa 2-3 miesiące.

- Te wszystkie inwestycje mają rygor natychmiastowej wykonalności. Trzeba wcześniej sporządzić spis stanu nieruchomości, które mamy, także na przykład drzew, żeby rzeczoznawca wiedział, co ma wyceniać. Wojewoda ma prawo powiększyć kwotę odszkodowania o 5%. Jeśli się nie zgadzamy z wyceną, możemy się odwołać do ministra, który zatwierdzi decyzję wojewody bądź nie. Jeśli nieruchomość jest rolna, rzeczoznawca musi uwzględnić to, że nieruchomości kupowane pod drogę są kilka razy droższe od rolnych. W przypadku nieruchomości mieszkalnych wojewoda dodaje 10 000 zł na przeprowadzkę. Jeśli istnieją sprawy spadkowe, to również należy zgłosić - wyjaśniał Paweł Mróz.

Mieszkańcy pytali, czy będą mogli wjeżdżać na swoje pola w czasie inwestycji. Otrzymali zapewnienie, że drogi dojazdowe mają być, a gdyby zaistniał jakiś problem, mają to natychmiast zgłosić wykonawcy. Pytali też, czy drogi powiatowe i gminne będą przejezdne - odpowiedź brzmiała, że tak, ale mogą zostać czasowo przesunięte. Droga w Gostkowie pobiegnie między filarami wiaduktu.Jeden z mieszkańców spytał, czy ktoś odkupi od niego 15-metrowy pas łąki, który na nic mu się już nie przyda. Jak odpowiadał Paweł Mróz, prawo nie przewiduje wykupu nieruchomości, które nie są niezbędne dla przeprowadzenia inwestycji, w trybie wywłaszczenia, ale można złożyć wniosek o wykup po wycenie rynkowej, niższej. Pas drogowy z drogą pośrodku będzie sięgał 50-60 metrów szerokości, ale mogą być miejsca, gdzie będzie szerszy.

Padły też pytania o węzły betoniarskie, które mogą być uciążliwe - powstaną w sumie 3 węzły w okolicach tuneli, z czego 2 w okolicach Gostkowa. Wytwórnia mas bitumicznych również powstanie, ale w okolicy Jawora.I hałas

Mieszkańcy pytali też, czy będą mieli zamontowane ekrany dźwiękoszczelne.

- W 2009 roku były tu już wraz z konsultacjami społecznymi prowadzone pomiary, czy gdzieś takie ekrany będą potrzebne i takich miejsc nie stwierdzono, jednak przez 12 miesięcy po wykonaniu inwestycji będzie prowadzona inwentaryzacja mająca ustalić, czy ten hałas jest dotkliwy, jeśli tak będzie, to zostaną wprowadzone środki zaradcze, czyli zabezpieczenia akustyczne - zapewniała Ewa Włodarz.

Wtedy mieszkańcy spytali, czy Czesi ukończą swoją D11 do polskiej granicy w ciągu tych 12 miesięcy po ukończeniu S3, bo kiedy ona będzie drożna, hałas się mocno zwiększy. Czescy partnerzy zapewnili już, że D11 będzie budowana i ma zostać oddana do użytku w 2024 roku. Potrzebne zatem będą prawdopodobnie kolejne pomiary.

Inwestor i wykonawca przewidują kolejne spotkania z mieszkańcami, poświęcone m. in. ciągom transportowym.
Czytaj też:
DROGA S3 BOLKÓW - LUBAWKA I OBWODNICA BOLKOWA: PRACE TRWAJĄ (FOTO)

DROGA EKSPRESOWA OD LEGNICY DO BOLKOWA JUŻ OTWARTA (FOTO)

DROGA EKSPRESOWA S3 DO CZECH - ZNANI SĄ WYKONAWCY PRAC
CO SŁYCHAĆ NA PLACU BUDOWY S3?
WAŁBRZYCH: JAK BĘDZIEMY JEŹDZIĆ DO S3? 6 WARIANTÓW (FOTO)
EKSPRESOWA D11 - TAKĄ DROGĄ POJEDZIEMY PRZEZ CZECHY (FILM)
DROGA S3 PUKA DO NASZYCH BRAM (ZDJĘCIA)
DROGA EKSPRESOWA S3 - RUSZYŁ PRZETARG NA OSTATNI ETAP

Z S3 POJAWIMY SIĘ NA MAPIE DROGOWEJ EUROPY
DO DROGI EKSPRESOWEJ S3 POJEDZIEMY PRZEZ SADY?
JAK BĘDZIEMY WJEŻDŻALI NA DROGĘ S3?

DROGI S3 I S8 TO BYĆ ALBO NIE BYĆ NASZEGO REGIONU
OSTATNI ODCINEK S3 POWSTANIE
DROGA EKSPRESOWA S3 - NARESZCIE OTWARCIE OFERT

DROGI S3 I S8 TO BYĆ ALBO NIE BYĆ NASZEGO REGIONU
POWSTAŁA DEKLARACJA SUDECKA - POZNAJ JEJ TREŚĆ
REGION SUDETY 2030 STAJE SIĘ FAKTEM?


DROGA EKSPRESOWA S35 - MARZENIE BARDZIEJ, CZY MNIEJ REALNE


Magdalena Sakowska
Foto: JK