Jeszcze w 2020 roku Wałbrzych przebuduje skrzyżowanie przy wjeździe do miasta od strony Świebodzic. Jakie prace zaplanowano?


Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłosił postępowanie przetargowe w na zadanie - Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej (droga krajowa nr 35, klasy GP) i ul. Piastów Śląskich (droga gminna, klasy D) w Wałbrzychu. Termin składania ofert wyznaczono na 8 czerwca 2020.

W zakres zadania wchodzi:
- opracowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
- roboty rozbiórkowe,
‐ przebudowa jezdni wraz z konstrukcją,
‐ przebudowa rowów i przepustów, budowa wpustów deszczowych i koryta ściekowego betonowego,
‐ przebudowa oświetlenia drogowego,
‐ likwidacja kolizji branżowych,
‐ karczowanie pni wyciętych drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, (drzewa zostały wyprzedzająco wycięte. W zakresie wykonawcy znajduje się karczowanie pni),
‐ wykonanie nowej konstrukcji drogi wraz ze wzmocnieniem podłoża,
‐ montaż balustrad drogowych i barier rurowych przy ciągu pieszym znajdującym się nad przepustem,
‐ roboty porządkowe.

Planowe zakończenie prac ma nastąpić do 30 października 2020.


Ten rok może być rekordowy pod względem liczby prowadzonych remontów drogowych w naszym mieście:
Plan inwestycji drogowych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego - MIASTO MASOWO ZLECA PROJEKTY PRZEBUDOWY DRÓG.
- zlecona dokumentacja remontu fragmentu od skrzyżowania z ul. Sikorskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do wiaduktu kolejowego na Gaju - ULICE MONIUSZKI I PIOTROWSKIEGO DO REMONTU.
- Ul. Piotrowskiego wraz z mostem nad Poniatówką - ULICE MONIUSZKI I PIOTROWSKIEGO DO REMONTU,


Ostatnie przetargi i planowane prace:
Wałbrzych: Dwie drogi w Śródmieściu do przebudowy. Są decyzje

Realizowane działania:

ul. Nałkowskiej, Hirszfelda, Dunikowskiego i Długosza
PIASKOWA GÓRA: TA ULICA ZYSKUJE CAŁKIEM NOWY ASFALT (FOTO)


- ul. 1 Maja i Zachodnia
Wałbrzych: Ul. 1 Maja - który odcinek pierwszy do remontu?

Wałbrzych: Sobięcin doczekał się remontu ul. 1 Maja i Zachodniej! [FOTO]
WAŁBRZYCH: REMONT 1 MAJA I ZACHODNIEJ - WYKONAWCA WYŁONIONY
REMONT UL. 1 MAJA I ZACHODNIEJ NIE JEST ZAGROŻONY
POŻEGNANIE Z UL. 1 MAJA I OBWODNICĄ BOGUSZOWA?
TRASA SUDECKA: SĄ OFERTY I DWA ETAPY

oprac. i fot. ELW