10 lipca otwarto oferty w przetargu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”). Oczekiwania wykonawców mieszczą się w możliwościach finansowych miasta, więc jest duża szansa, że wkrótce poznamy wykonawcę tej istotnej drogi w Sobięcinie.

Przetargi na ukończeniu

Swoje oferty złożyły dwie firmy - warszawski Budimex S.A., którego pracowników i podwykonawców znamy z największego wałbrzyskiego placu budowy obwodnicy, a także Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc, która realizowała u nas m.in. remont ul. de Gaulle'a, Bystrzyckiej i ul. Przemysłową z parkingiem.
Budimex proponuje swoje usługi za kwotę 45 860 550 zł, a Eurovia 41 294 441,9 zł. - Obydwie oferty mieszczą się w kwocie jaką miasto może przeznaczyć na realizację tego zamówienia. Wyłonienie wykonawcy potrwa około miesiąca czasu - wyjaśnia Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Przypominamy, gmina dysponuje na ten cel kwotą 50 mln zł. Zleceniodawca będzie teraz oferty weryfikować, sprawdzać ich kompletność i ewentualnie wzywać do uzupełnienia braków. Kilka dni zostało jeszcze do otwarcia ofert w drugim przetargu dotyczącym tej inwestycji. - Tydzień czasu został do otwarcia ofert w przetargu, w którym ma zostać wyłoniony kierownik kontraktu pełniący nadzór nad realizacją "Trasy Sudeckiej" na Sobięcinie - dodaje Rogiński.


Długa droga za nami

Po długich bojach o możliwość realizacji tej inwestycji, w końcu jest bardzo duża szansa na rozpoczęcie remontu, ale w okrojonym zakresie. Początkowo przebudowie w formule "zaprojektuj wybuduj" miała być poddana ul. 1 Maja od skrzyżowania z II Armii, a także ul. Zachodnia i serpentyny, a w części boguszowskiej miała być wybudowana obwodnica Boguszowa. Ostatecznie z uwagi na przedłużające się procedury odwoławcze do RDOŚ dotyczące decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji spowodowały, że planowane na 2016 rok rozpoczęcie przebudowy nie urzeczywistniło się do dziś. W ciągu ponad trzech lat podczas trzech przetargów nie udało się wyłonić wykonawcy prac z uwagi na lawinowy wzrost cen materiałów i usług budowlanych. Dopiero ograniczenie zakresu prac do ul. 1 Maja i Zachodniej przyniosło przełom.   
Finalizowany właśnie czwarty przetarg ostatniej szansy może skutecznie wyłonić wykonawcę i finalnie poprawić przejezdność przez Sobięcin. Niestety budowa obwodnicy Boguszowa w świetle tego przestaje być w najbliższym czasie możliwa.

o trudnościach przetargowych pisaliśmy:
POŻEGNANIE Z UL. 1 MAJA I OBWODNICĄ BOGUSZOWA?
TRASA SUDECKA: SĄ OFERTY I DWA ETAPY
TRASA SUDECKA: BRAK 80 MLN ZŁ NA UL. 1 MAJA I OBWODNICĘ BOGUSZOWA

OBWODNICA WAŁBRZYCHA I TRASA SUDECKA - TRUDNOŚCI PRZETARGOWE

Zobacz też:

TRASA SUDECKA


oprac. i fot. archiwalne Elżbieta Węgrzyn