Unieważniono trzecie postępowanie przetargowe na realizację dwóch odcinków Trasy Sudeckiej - ul. 1 Maja, Zachodniej w Wałbrzychu i serpentyn, a także budowy obwodnicy Boguszowa. Czy realizacja tych zadań jest jeszcze możliwa? Sprawdziliśmy.

Do trzech razy sztuka?

Mieszkańcy Wałbrzycha i Boguszowa obserwujący wyniki postępowań przetargowych w sprawie zadania - "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu (Droga Sudecka)" - etap II i etap III powoli zaczynają tracić nadzieję. 

Do trzeciego przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy Trasy Sudeckiej - przebudowy ul. 1 Maja, Zachodniej i serpentyn w Wałbrzychu oraz budowy obwodnicy Boguszowa zgłosiło się dwóch potencjalnych wykonawców, jednak kolejny raz okazało się, że zabezpieczone przez gminę Wałbrzych środki na ten cel oraz pozyskane unijne pieniądze łącznie nie wystarczą nawet na wykonanie tańszego - wałbrzyskiego odcinka trasy na terenie Sobięcina.

Łączne zabezpieczone środki na te dwa zadania to 50 mln zł, zaś remont ul. 1 Maja, Zachodniej i serpentyn wedle oczekiwań najtańszego z oferentów kosztuje ponad 60 mln zł. Najdroższa zaś, w świetle złożonych ofert jest budowa nowej drogi - obwodnicy Boguszowa, której koszt zaprojektowania i wybudowania to - w ocenie wykonawców - wydatek przynajmniej 86 mln zł.

Przypominamy, że również ubiegłoroczne lipcowe i listopadowe otwarcia złożonych propozycji ofertowych dotyczących wykonania II i III etapu Trasy Sudeckiej pokazały jak bardzo oczekiwania potencjalnych wykonawców rozmijają się z wysokością środków pozyskanych na ten cel przed budowlanym bumem przez Wałbrzych i Boguszów-Gorce. Ostatecznie pierwszy i drugi przetarg, podobnie jak ten ostatni, został unieważniony.


Co z ul. 1 Maja i Zachodnią oraz serpentynami?

Wałbrzychowi bardzo zależy na wykonaniu ul. 1 Maja i Zachodniej, których stan pozostawia wiele do życzenia. - Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Trzeci przetarg został unieważniony, obecnie trwają prace projektowe, aby Trasę Sudecką wykonać mimo wszystko, ale jedynie na etapie wałbrzyskim - informuje Edward Szewczak, rzecznik wałbrzyskiego Ratusza. Dodaje również, że środki finansowe przeznaczone niegdyś na II i III etap trasy zostaną przesunięte na etap II. Przetargi wykazały, że środków nie wystarczy na wszystkie zadania zaplanowane w jego ramach, a Urząd Marszałkowski nie znalazł dodatkowych pieniędzy na ten cel. - Robimy wszystko by maksymalnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni został ogłoszony czwarty przetarg dotyczący ul. 1 Maja od skrzyżowania ul. II Armii i ul. Zachodniej przez Sobięcin do granic Wałbrzycha. Nie obejmie on przebudowy serpentyn - dodaje Szewczak. 
Przetarg ostatniej szansy może wyłonić wykonawcę i poprawić przejezdność przez Sobięcin. Niestety wszystko wskazuje na to, że czwarty przetarg nie jest już realny w przypadku obwodnicy Boguszowa.


Co z obwodnicą Boguszowa?

- Jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządem Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Uprzedzono nas o unieważnieniu kolejnego przetargu z racji tego, że nie udało się pozyskać dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego, a oferty zgłoszone w postępowaniu są dużo wyższe niż posiadane środki. Podjęto zatem decyzję o rezygnacji Wałbrzycha z roli inwestora na terenie Boguszowa z ramienia Marszałka i oddaniu Urzędowi Marszałkowskiemu środków na obwodnicę Boguszowa. Wałbrzych postara się wykonać ul. 1 Maja własnymi siłami. Z tego wynika, że obwodnica Boguszowa w najbliższym czasie nie powstanie - wyjaśnia Grzegorz Łuczko, p.o. sekretarza Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.
Władze Boguszowa-Gorc wierzą, że Zarząd Województwa nie zrezygnuje z tej inwestycji i uda się ją mimo wszystko przeprowadzić. - Jeżeli Zarząd nie zwiększy budżetu na ten cel budżetu, to tej inwestycji nie przeprowadzą. Będziemy nadal prowadzić rozmowy z Marszałkiem i prosić o wsparcie zaprzyjaźnionych radnych w Sejmiku, by województwo uznało to zadanie za priorytet i może się uda znaleźć dodatkowe pieniądze na ten cel w tym roku, ewentualnie przyszłym. Zdarzały się podobne przypadki. Tę inwestycję moglibyśmy też wziąć na siebie jako inwestor zamiast Wałbrzycha, ale środki województwa na ten cel siłą rzeczy musiałyby być zwiększona, bo ceny usług budowlanych idą w górę - dodaje Łuczko.  

W Boguszowie były już przygotowania do wyburzeń uwarunkowanych budową obwodnicy, o tym które budynki mieszkalne przeznaczono do wyburzenia pisaliśmy:TRASA SUDECKA: OBWODNICA BOGUSZOWA- CO DO WYBURZENIA? [FOTO]
Władze Boguszowa-Gorc wierzą, że inwestycję mimo wszystko uda się przeprowadzić, same zaś czynią starania by wybudować również obwodnicę dzielnicy Gorce - BOGUSZÓW-GORCE: CZY BĘDZIE TYLKO OBWODNICA BOGUSZOWA?


o trudnościach przetargowych pisaliśmy:
TRASA SUDECKA: SĄ OFERTY I DWA ETAPY
TRASA SUDECKA: BRAK 80 MLN ZŁ NA UL. 1 MAJA I OBWODNICĘ BOGUSZOWA

OBWODNICA WAŁBRZYCHA I TRASA SUDECKA - TRUDNOŚCI PRZETARGOWE


Zobacz też:


TRASA SUDECKA


oprac. i fot. archiwalne Elżbieta Węgrzyn