Podczas sierpniowej Rady Miasta radni dokonali przesunięć budżetowych na realizację inwestycji drogowych. Jakie drogi zyskały dofinansowanie ministerialne i zostaną wykonane w pierwszej kolejności?

8 sierpnia 2019, podczas sesji Rady Miasta skorygowano miejskie finanse w związku z otrzymanymi dofinansowaniami z Funduszu Dróg Samorządowych. Wcześniejsze tzw. "Schetynówki" można było wykorzystywać tylko w ramach roku budżetowego uzyskania dotacji, obecne dofinansowanie z FDS zakłada możliwość uzyskania wsparcia na inwestycje drogowe i rozłożenia ich realizacji na kolejne lata. Taki sposób wydatkowania planowany jest w przypadku dwóch zadań. Wałbrzych uzyskał bowiem dofinansowanie na dwa projekty. - Ulica Dunikowskiego, całkowita wartość zadania to 9 215 689,00 zł, uzyskaliśmy na ten cel dofinansowanie 50 procentowe, czyli kwotę ponad 4,6 mln zł i jeszcze kolejne zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych to kolejny etap "Przebudowy ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu". Wartość projektu to 14 651 539,00 zł, tu również jest wartość dofinansowania w wysokości 50 proc. czyli 7,325 mln zł - wyjaśnia Ewa Kłusek, Skarbnik Gminy Wałbrzych. Przesunięcia budżetowe są przygotowaniem miasta do podpisania umów o dofinansowanie.

Kiedy realizacja?

Wedle założeń budżetowych, realizacja zadania ul. Dunikowskiego ma zostać zakończona w 2021 roku, a Nałkowskiej - Hirszfelda w 2020 roku. Co to w praktyce oznacza? - Składaliśmy te dwa wnioski wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych, wedle założeń rozpoczęcie ich realizacji ma się odbyć jeszcze w 2019 roku. Kolejny Hirszfelda - Nałkowskiej ma być zakończony w 2020 roku, a ul. Dunikowskiego planujemy wykonać w dwóch etapach i zakończyć prace w 2021 roku - wyjaśnia Andrzej Piękny, główny specjalista ds. inwestycji i remontów Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Dofinansowanie z FDS to 50-80% planowanej inwestycji drogowej, w przypadku dużych miast takich jak Wałbrzych dofinansowanie może wynieść nie mniej niż 50% remontu drogi. - Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy informację o pozytywnej opinii, teraz czekamy na decyzję zatwierdzoną przez premiera. Po jej uzyskaniu będziemy mogli podpisać z wojewodą umowę o realizację inwestycji. Po jej podpisaniu mamy trzydzieści dni na rozpoczęcie procedury przetargowej - zaznacza Piękny.    
Oznacza to,  że jest szansa na wyłonienie wykonawców prac jeszcze w tym roku, a może nawet rozpoczęcie działań na sieciach w pasie drogowym. ZDKiUM dysponuje w obydwu przypadkach dokumentacją projektową, a także kompletem pozwoleń na budowę.


Dodatkowo, miasto ma nadzieję na remont kolejnego etapu ul. Wałbrzyskiej - czyli drogi krajowej nr 35. Jest szansa, że miasto na bazie kontynuacji dobrej współpracy z KSS Bartnica wykona kolejny kawałek tej drogi, a mianowicie zadanie - "Remont drogi krajowej nr 35 - ul. Wałbrzyska w Wałbrzychu na odcinku od km 14+530 do km 15+110". Zabezpieczono 460 tys. zł na ten cel. 


Plan inwestycji drogowych ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego - MIASTO MASOWO ZLECA PROJEKTY PRZEBUDOWY DRÓG.
Zlecona została też dokumentacja:
- 2019 - WAŁBRZYCH: KTÓRE DROGI NAJSZYBCIEJ DO REMONTU?
- W 2018 roku - dokumentacja remontu fragmentu od skrzyżowania z ul. Sikorskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do wiaduktu kolejowego na Gaju - ULICE MONIUSZKI I PIOTROWSKIEGO DO REMONTU.
- Ul. Piotrowskiego wraz z mostem nad Poniatówką -ULICE MONIUSZKI I PIOTROWSKIEGO DO REMONTU,
- Ul. Dunikowskiego - PIASKOWA GÓRA: PRACE NA UL. DUNIKOWSKIEGO. CZY TO REMONT ULICY?
PIASKOWA GÓRA: UL. DUNIKOWSKIEGO WAŻNA INFORMACJA


o remontach dróg pilnych w naszym mieście:
CO Z PLANAMI REMONTÓW DRÓG NA 2019 ROK?

CO WSTRZYMUJE PLANOWANE REMONTY DRÓG?
WAŁBRZYCH: CO Z PLANAMI REMONTÓW DRÓG NA 2019 ROK?


Elżbieta Węgrzyn
fot. ul. Dunikowskiego 2018