Na Piaskowej Górze brakuje jeszcze jednej ważnej drogi - przygotowania do jej budowy właśnie ruszają wraz z zajęciami działek, których listę prezentujemy, podobnie jak zdjęcia miejsca, gdzie zaplanowano inwestycję.


Krótka, ale ważna

Pisaliśmy o planowanych remontach dróg (WAŁBRZYCH: INWESTYCJE DROGOWE I MIESZKANIOWE TRWAJĄ ZIMĄ, KOLEJNE W PLANIE), tymczasem już wkrótce na Piaskowej Górze pojawi się zupełnie nowa droga. Jest to związane z budową zachodniej obwodnicy Wałbrzycha (OBWODNICA WAŁBRZYCHA - CZY ZIMA ZATRZYMA POSTĘP PRAC - ZDJĘCIA Z DRONA) i Piaskową Górą, gdzie poza dawnym rondem Tesco (OBWODNICA WAŁBRZYCHA: RONDO TESCO PRZESTAJE ISTNIEĆ (FOTO)) utworzy się wkrótce drugi, mniejszy front robót, związany z budową drugiego odcinka łącznika między obwodnicą a skrzyżowaniem ulic Wyszyńskiego i Kusocińskiego.

Przyszłe skrzyżowanie obwodnicy i łącznika wraz z jego pierwszym odcinkiem stanowiło część jej budowy i jest już gotowe. Teraz pora na część miejską. Pomiędzy kładką a rondem do obwodnicy będzie się włączało przedłużenie ul. Kusocińskiego wychodząc ze skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego.- Łącznik, który będzie miał 150 metrów, połączy się z wypustką obwodnicy o długości około 180 metrów. Będzie tu można zjechać w prawo z Piaskowej Góry w kierunku Tesco, a na Piaskową Górę wjechać również tylko za pomocą prawoskrętu. To będzie jedyny wjazd na obwodnicę pomiędzy rondem na Piaskowej Górze a Starym Zdrojem -
tłumaczył na początku budowy Andrzej Piękny, główny specjalista do spraw inwestycji i remontów ZDKiUM.


Koszt budowy miejskiego łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w celu skomunikowania tej ulicy z obwodnicą został pierwotnie wyceniony na 171 tys. zł, w 2019 roku z budżetu miasta przeznaczono na dokumentację projektową tysiąc złotych. Firma OLPRO z Zielonej Góry w ostatnich miesiącach wykonała dokumentację projektową za 82 410 zł brutto. W budżecie na 2021 rok zadanie opisano jako "Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu".
Formalności się dopełniają

Pod koniec grudnia urząd miasta w Wałbrzychu zawiadomił, że na złożony w listopadzie wniosek Biura Projektowo-Realizacyjnego OLPRO, pełnomocnika Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, wykonującego zadania jako jednostka organizacyjna będąca zarządcą drogi, została wydana 29 grudnia 2020 r. decyzja prezydenta zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa drogi gminnej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 3405D (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) w ramach zadania pod nazwą: „Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią, a ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Wałbrzychu”. Możemy zatem powiedzieć, że budowa powoli startuje.Inwestycja obejmuje:


- Budowaną drogę gminną bez numeru - długość odcinka – 112,73 m (hm lok. 0+10,72÷1+23,45);

- Ulicę Prymasa S. Wyszyńskiego – droga powiatowa nr 3405D- długość odcinka – 64,62 m(km 1+439,10÷1+503,72)

Przewidziane są:

•budowa nowej drogi gminnej,
•rozbudowa istniejącej drogi powiatowej,
•poszerzenie istniejących nawierzchni drogowych,
•budowa i przebudowa ciągów pieszych (chodników),
•budowa ścieżek pieszo-rowerowych,
•przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego,
•budowa wyspy kanalizującej,
•odtworzenie istniejących nawierzchni w związku z robotami sieciowymi,
•budowa murów oporowych z prefabrykowanych elementów typu „L”,
•budowa palisad,
•wbudowanie betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża, oporniki itp.
•budowa schodów terenowych i poręczy ochronnych,
•wbudowanie ścieków prefabrykowanych,
•budowa ogrodzenia panelowego,
•wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu (wymiana istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, a także wbudowanie urządzeń BRD takich jak: bariery drogowe i bariery ochronne,
•demontaż elementów istniejącej kanalizacji deszczowej,
•budowa kanalizacji deszczowej,
•przebudowa sieci gazowych,
•usuniecie kolizji (przebudowa sieci elektroenergetycznych),
•budowa i przebudowa oświetlenia drogowego,
•przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych (w tym regulacja i wymiana istniejących ram, włazów i pokryw studni teletechnicznych)
•budowa kanału technologicznego,
•wycinka drzew i krzewów,
•zagospodarowanie terenów zielonych (w tym zabezpieczenie skarp geokratą),
•nasadzenie 5 drzew,
•wbudowanie rezerwowych rur osłonowych (przejścia poprzeczne),
•wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie projektowanego układu komunikacyjnego.Zajęcia nieruchomości

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o niżej wymienionych numerach ewidencyjnych :

TABELA NR 1

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĄDŹ ICH CZĘŚCI OBJĘTYCH WNIOSKIEM

LP OBRĘB ARKUSZ NR DZIAŁKI Przed podziałem Po podziale


1.Piaskowa Góra Nr 5376/276/376/4,
2.Piaskowa Góra Nr 5377/377/5, 77/6,
3.Piaskowa Góra Nr 55174/8174/10
4.Piaskowa Góra Nr 53324/2324/5
5.Piaskowa Góra Nr 53324/3324/7
6.Piaskowa Góra Nr 53339/1339/2
7.Piaskowa Góra Nr 53350/2350/6
8.Piaskowa Góra Nr 5368/368/4, 68/5
9.Piaskowa Góra Nr 5373/373/4, 73/5
10.Piaskowa Góra Nr 5374/374/3
11.Piaskowa Góra Nr 5375/875/8
12.Piaskowa Góra Nr 5377/477/4
13.Piaskowa Góra Nr 53 i 7450/3450/4, 450/5
14.Piaskowa Góra Nr 53324/4324/4
15.Piaskowa Góra Nr 55174/7174/7

TABELA NR 2

INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA NA DZIAŁKACH – ZAJĘCIA STAŁE 

LP - OBRĘB ARKUSZ MAPY - NR DZIAŁKI - POW. DZIAŁKI PRZED PODZIAŁEM - PO PODZIALE

1.Piaskowa Góra Nr 5376/276/376/4, 0,0384, 0,0654
2.Piaskowa Góra Nr 5377/377/5, 77/6, 0,01760,0088
3.Piaskowa Góra Nr 55174/8174/100,0700
4.Piaskowa Góra Nr 53324/2324/50,0147
5.Piaskowa Góra Nr 53324/3324/70,0608
6.Piaskowa Góra Nr 53339/1339/20,1060
7.Piaskowa Góra Nr 53350/2350/60,0082
8.Piaskowa Góra Nr 5368/368/50,0007
9.Piaskowa Góra Nr 5374/374/30.6755
10.Piaskowa Góra Nr 53 i 7450/3450/50,0448
11.Piaskowa Góra Nr 5373/373/50,0013TABELA NR 3

INWESTYCJA BĘDZIE REALIZOWANA NA DZIAŁKACH – ZAJĘCIA CZASOWE

LP - OBRĘB - ARKUSZ MAPY - NR DZIAŁKI - POW. DZIAŁKI (ha) PRZED PODZIAŁEM - PO PODZIALE

1.Piaskowa Góra Nr 5373/373/40,2200
2.Piaskowa Góra Nr 5375/875/80.0645
3.Piaskowa Góra Nr 5377/477/40.0723
4.Piaskowa Góra Nr 53 i 7450/3450/40,9812
5.Piaskowa Góra Nr 53324/4324/40.9462
6.Piaskowa Góra Nr 55174/7174/70.1449
7.Piaskowa Góra Nr 5368/368/40,1425


TABELA NR 4 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ULEGAJĄCYCH PODZIAŁOWI

LP - OBRĘB - NR KW - NR DZ. - Powierzchnia - Nr dz. po podziale (ha) - Powierzchnia
(ha)

1.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00036284/476/20.109776/30,038476/40,065476/50,0059
2.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00036284/477/30.026477/50,017677/60,0088
3.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00072956/0174/80.1497174/90,0105174/100,0700174/110,0692
4.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00072962/5324/20.0274324/50,0147324/60,0127
5.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00072951/5324/30.0805324/70,0608324/80,0197
6.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00021481/7339/10.1253339/20,1060339/30,0193
7.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00072950/8350/20.0095350/60,0082350/70,0013
8.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00011817/968/30.143268/50,000768/40,1425
9.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00076422/673/30.221373/50,001373/40,2200
10.Piaskowa Góra Nr 5SW1W/00081840/0450/31.0260450/50,0448450/40,9812
Niżej wymienione nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, przechodzą z mocy prawa na własność gminy Wałbrzych, z dniem, w którym wydana decyzja staje się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnych decyzjach.

TABELA NR 5

DZIAŁKI PRZECHODZĄCE Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ GMINY WAŁBRZYCH

LP - NR DZIAŁKI - OBRĘB - POW.DZIAŁKI PRZED PODZIAŁEM - PO PODZIALE

1. 174/8174/10 Piaskowa Góra Nr 50,0700
2. 324/2324/5 Piaskowa Góra Nr 50,0147
3. 324/3324/7 Piaskowa Góra Nr 50,0608
4. 350/2350/6 Piaskowa Góra Nr 50,0082

Niżej wymienione nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, staną się własnością Miasta Wałbrzych na prawach powiatu wejdą w pas drogowy i będzie ustanowiony trwały zarząd.

TABELA NR 6

DZIAŁKI PRZECHODZĄCE Z MOCY PRAWA NA WŁASNOŚĆ MIASTA WAŁBRZYCH NA PRAWACH POWIATU WRAZ Z USTANOWIENIEM TRWAŁEGO ZARZĄDU DRÓG, KOMUNIKACJI i UTRZYMANIA MIASTA Z DNIEM, W KTÓRYM DECYZJA STANIE SIĘ OSTATECZNA

LP - NR DZIAŁKI - OBRĘB - POW.DZIAŁKI PRZED PODZIAŁEM - PO PODZIALE

1.68/368/5 Piaskowa Góra Nr 50,0007
2.73/373/5 Piaskowa Góra Nr 50,0013
3.76/276/3 Piaskowa Góra Nr 50,0384
4.77/377/6 Piaskowa Góra Nr 50,0088
5.450/3450/5 Piaskowa Góra Nr 50,0448

TABELA NR 7

DZIAŁKI BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ GMINY WAŁBRZYCH, KTÓRE WEJDĄ W PAS DROGOWY I BĘDZIE USTANOWIONY TRWAŁY ZARZĄD DLA ZARZĄDU DRÓG, KOMUNIKACJI i UTRZYMANIA MIASTA Z DNIEM, W KTÓRYM DECYZJA STANIE SIĘ OSTATECZNA

LP - OBRĘB - ARKUSZ MAPY - NR DZIAŁKI - Powierzchnia zajęcia stałego działki  przeznaczonej pod inwestycję (ha) - PRZED PODZIAŁEM - PO PODZIALE

1. Nr 5377/377/50,0176
2. Nr 53339/1339/20,1060
3. Nr 5376/276/40,0654

Ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości wygasają z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna (art. 12 ust. 4c ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).


Remonty ulic, budowy dróg trwające

Wałbrzych: Remonty dróg nie ominą Podgórza. Co w planach?Niedawno ukończone

Ul. Lubelska
ŚRÓDMIEŚCIE: PRZEBUDOWA UL. LUBELSKIEJ I DEKLARACJA PREZYDENTA (FOTO)

Budowa doświetlaczy
Wałbrzych: Doświetlą 12 przejść dla pieszych. Które?Piastów Śląskich - wjazd
Książ: skrzyżowanie DK 35 i Piastów Śląskich przebudowane (FOTO)


Plac Konstytucji 3 Maja
Wałbrzych: Zobacz Plac Konstytucji 3 Maja po przebudowie [ZDJĘCIA]


ul. Nałkowskiej i Hirszfelda oraz Długosza
Piaskowa Góra: ulice Nałkowskiej i Hirszfelda gotowe (FOTO)


ul. Wałbrzyska
Wałbrzych: Kolejny fragment ul. Wałbrzyskiej po remoncie [ZDJĘCIA]


W fazie projektowej
Trasa Sudecka na terenie Wałbrzycha - ul. 1 Maja i Zachodnia:
Wałbrzych: Miasto zapomniało o remoncie ul. 1 Maja i Zachodniej?
Kanał Sobięcinki czyszczony i do przebudowy z ul. 1 Maja [FOTO]
Wałbrzych: Ul. 1 Maja - który odcinek pierwszy do remontu?  
Wałbrzych: Sobięcin doczekał się remontu ul. 1 Maja i Zachodniej! [FOTO]
WAŁBRZYCH: REMONT 1 MAJA I ZACHODNIEJ - WYKONAWCA WYŁONIONY
REMONT UL. 1 MAJA I ZACHODNIEJ NIE JEST ZAGROŻONY
POŻEGNANIE Z UL. 1 MAJA I OBWODNICĄ BOGUSZOWA?
TRASA SUDECKA: SĄ OFERTY I DWA ETAPY
Opr. MS
Foto: Magdalena Sakowska