Na jakie projekty rewitalizacyjne i remonty wałbrzyskiego Śródmieścia już są pozyskane środki? Które drogi i gmachy zmienią oblicze? Windy w Śródmieściu? - Za nami spotkanie dotyczące rewitalizacji wałbrzyskiego centrum, które odbyło się 2 października w Bibliotece pod Atlantami.

Projekty realizowane w Śródmieściu

- Jeśli uda nam się wyłonić wykonawców prac i nie zdarzy się jakaś katastrofa, to w ciągu 3,5 roku Śródmieście będzie wyglądać zupełnie inaczej. W ostatnich latach na każdą wydają tu złotówkę udało nam się pozyskać 2,5 zł środków zewnętrznych. Nakłady poniesione tu są ogromne, potrzeby dalsze wciąż nie są małe - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Podczas spotkania nt. rewitalizacji Śródmieścia w atrium Biblioteki pod Atlantami prezydent przypomniał zakończone projekty rewitalizacyjne prowadzone w tej części miasta jak remont MOPS czy Filharmonii Sudeckiej oraz nadmienił te nadal prowadzone jak budowa parkingu przy ul. Przemysłowej i remont tejże ulicy jako ostatni etap przebudowy Placu Solidarności, a także budowę Inteligentnego Systemu Transportowego z jego siedzibą w kamienicy Pod Kotwicą.
Przypomniano też listę projektów, które zostaną wdrożone na wałbrzyskiej starówce i w bliskim jej sąsiedztwie dzięki funduszom Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Środki te przeznaczone będą m.in. na przebudowę dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą:- ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej  -
- przebudowy i rozbudowy Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji
– ul. Garbarskiej,
– ul. Handlowej,
- ul. Św. Jadwigi,
- ul. Młynarskiej w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej.
Plany dotyczące Śródmieścia obejmują też:
- Poprawę efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła, a w szczególności:
-  budynku przy ul. Moniuszki 38
- utworzenia Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na ul. Moniuszki.
- budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum - pisaliśmy o tym: BUDYNEK PRZY UL. MATEJKI 5. CO W NIM BĘDZIE?
- budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Śródmieścia dotyczą też dotacje celowe:
- na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta,
- budowa doświetlaczy przejść dla pieszych,
- a także na obrzeżach Śródmieścia adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne, a także udostępnienie turystom Lisiej Sztolni.

Mnóstwo remontów kamienic

W ścisłym centrum ze środków EBI z pierwszej transzy uruchamianej w ciągu najbliższych trzech lat planowane są remonty i termomodernizacje zabytkowych budynków przy ul. Gen. Zajączka 7, ul. Gen. Zajączka 8, ul. Kościelnej 6A, ul. Mickiewicza 2A, ul. Młynarskiej 37, ul. Moniuszki 10A, ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu (z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce) ul. Młynarskiej 13, ul. Traugutta 5, ul. Wyzwolenia 36 i 38. Te dwa ostatnie budynki mogą zostać podczas remontu podłączone wspólną kotłownią z II LO i/lub PSP 28.- Do wyremontowanego gmachu przy ul. Młynarskiej 29 na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości przeniesiony zostanie City Lab,
- W budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby mieszkań socjalnych, powstanie noclegownia i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych,
- budynek przy ul. Piotra Skargi 49 zostanie zagospodarowany z terenem przyległym na potrzeby Domu Pomocy Społecznej,
- Planowana jest termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 - pisaliśmy o tym -SALA ŚLUBÓW I USC - GDZIE OSTATECZNIE TRAFIĄ?

Prezydent zapowiedział też przyszłoroczną rozbudowę parkingu na ul. Rycerskiej, a także prace na parkingu przy ul. Młynarskiej. Wraz z remontami kamienic zmiany czekają też ich otoczenie. - Zagospodarowane będą też śródmiejskie podwórka, niektóre budynki podczas remontów zyskają windy. Chcemy, by standard mieszkań komunalnych w remontowanych kamienicach miejskich w Śródmieściu nie odbiegał temu co proponujemy mieszkańcom nowo wybudowanych budynków m.in. na Podzamczu. Część mieszkańców remontowanych budynków na czas remontu uzyska lokale zastępcze - zaznacza Szełemej.
O skali rewitalizacji mówił też Marek Małecki, prezes MZB, który przypomniał listę budynków należących do wspólnot, których rewitalizacja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. - Ze 130 wspólnot z Aglomeracji Wałbrzyskiej około 100 to wspólnoty z Wałbrzycha, w tym 46 projektów remontowych dotyczy zasobu administrowanego przez MZB. Prace remontowe na kwotę ponad 10,77 mln zł zyskały dofinansowanie w wysokości ok. 6,1 mln zł - wyjaśnia Małecki. Budynki te zyskają nowe dachy, elewacje, odnowione klatki schodowe, często również odwonienie. Wspólnoty sięgnęły po środki zewnętrzne, ale zaangażowały się również finansowo.     Podczas spotkania o historycznej tkance naszego miasta wypowiadali się przedstawiciele Biura Rewitalizacji UM, urbanista miejski, Mateusz Mykytyszyn - prezes Fundacji Księżnej Daisy von Pless. Propozycje działań zgłaszali też mieszkańcy centrum. Dostrzegano niewielkie przejawy ożywienia w Śródmieściu dotyczące m.in. rynku nieruchomości. - Rewitalizacja to nie jest tylko sprawa samorządu. Miasto nawet z taką pomocą środków europejskich samo nie udźwignie jej ciężaru - podkreśla Roman Szełemej wskazując wagę zaangażowania w procesy rewitalizacyjne lokalnego biznesu.


Polecamy:

WAŁBRZYCH Z EUROPEJSKIM DOFINANSOWANIEM. UMOWA PODPISANA!
120 MLN ZŁ Z UE NA REWITALIZACJĘ [LISTA PROJEKTÓW]

Przykłady projektów dofinansowanych:
SALA ŚLUBÓW I USC - GDZIE OSTATECZNIE TRAFIĄ?
BUDYNEK PRZY UL. MATEJKI 5. CO W NIM BĘDZIE?

Rewitalizacja w Śródmieściu
CZY WARTO MIESZKAĆ W ŚRÓDMIEŚCIU?
POKOCHALI WAŁBRZYCH; W ŚRÓDMIEŚCIU DOBRZE SIĘ MIESZKA

WAŁBRZYCH MA PROGRAM REWITALIZACJI

PIĘĆ MILIONÓW NA PLAN REWITALIZACYJNYElżbieta Węgrzyn