Urząd miasta ostrzega wszystkich właścicieli taksówek.