W ostatnich miesiącach rzadziej odwiedzamy sklepy z żywnością, co nie znaczy, że ograny sanitarne przestały badać jakość produktów w obrocie handlowym, a ich jakość nie budzi zastrzeżeń. Ostatnio stwierdzono m.in.: zbyt wysoki poziom estrów w oleju, siarczyny w chipsach, a w popularnych serkach gorczycę... Sprawdźcie, czy czasem nie macie ich w swoich domowych zapasach.Wycofanie produktu pn. MI’RA Olej z ryżuZagrożenie: Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2332 ± 676 μg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 7551 ± 1510 μg/kg.

Produkt – MI’RA Olej z ryżu, 1 l Wyprodukowano dla – Italmex Sp. z o.o., Macierzysz ul. Sławęcińska 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Data minimalnej trwałości – 02.2022, numer partii L0041
Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli: Italmex Sp. z o.o. po otrzymaniu informacji o stwierdzonej niezgodności w produkcie pn. „Olej z ryżu MiRa”, nr partii L0041, dobrowolnie przystąpiła do informowania swoich odbiorców o konieczności rozpoczęcia procesu wycofywania produktu z rynku.

Firma jednocześnie udostępniła Państwowej Inspekcji Sanitarnej listę klientów, którzy kupili ten produkt. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i nadzoruje działania podejmowane przez przedsiębiorców.
NaTurek Puszysty rzodkiewka

Na podstawie informacji z Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) ustalono, że w składzie kilku partii wyprodukowanego w Czechach produktu pn. NaTurek Puszysty rzodkiewka, 140 g, znajduje się aromat, który mógł zawierać gorczycę. Informacja o obecności gorczycy nie znajduje się na etykiecie produktu.

Spożycie wskazanych partii przez osoby uczulone na gorczycę może wywołać reakcję alergenną.

Szczegóły dotyczące produktu: Wyprodukowany: w Czechach dla Mleczarnia Turek Sp. z o.o., ul. Milewskiego 11, 62-700 Turek

Nazwa produktu: NaTurek Puszysty rzodkiewka 140 g,

Partie objęte procesem wycofywania:
Numer partii: H20016, Termin przydatności do spożycia: 15.04.2020
Numer partii: H20029, Termin przydatności do spożycia: 28.04.2020
Numer partii: H20042, Termin przydatności do spożycia: 11.05.2020
Numer partii: H20057, Termin przydatności do spożycia: 26.05.2020
Numer partii: H20069, Termin przydatności do spożycia: 07.06.2020

Mleczarnia Turek Sp. z o.o. niezwłocznie po uzyskaniu informacji od producenta z Czech, który dostarczył produkt do Polski, o możliwej obecności alergenu w kilku partiach produktu, uruchomiła procedurę wycofania tych partii z rynku. Organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania. Osoby uczulone na gorczycę nie powinny spożywać wskazanych w komunikacie partii produktu.Snack Day, Chipsy paprykowe z Lidla

Wycofanie produktu „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020 oraz 19.10.2020

Główny Inspektor Sanitarny informuje, że firma Lidl sp. z o.o. sp. k., ze względu na bezpieczeństwo konsumentów z alergią na siarczyny, samodzielnie podjęła decyzję o wycofaniu z rynku produktu „Snack Day, Chipsy paprykowe, 175 g” z datą minimalnej trwałości 28.09.2020 oraz 19.10.2020 i poinformowała organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej o podjętych działaniach.

Firma Lidl sp. z o.o. sp. k. poinformowała, że ostatnie badanie ww. produktu wykazało obecność niezadeklarowanej substancji alergennej – dwutlenku siarki. Klienci z alergią na siarczyny nie powinni spożywać wycofywanego produktu ze względu na możliwe wystąpienie reakcji alergicznej.

Producent: Trüller Knabber – Gebäck GmbH, ul. Erna – Scheffler – Str. 3, 51103 Köln, Niemcy

Firma Lidl niezwłocznie podjęła decyzję o wycofaniu z rynku przedmiotowego artykułu. Informacja dla klientów została zamieszczona na stronie internetowej (https://kimjestesmy.lidl.pl/folder_aktualnosci/wazna-informacja-dla-klientow) oraz w sklepach, w których sprzedawano artykuł, tj. w województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o sprawie przez firmę Lidl i monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Zalecenia dla konsumentów: Produkty oznaczone datami minimalnej trwałości wskazanymi w komunikacie nie powinny być spożywane przez osoby z alergią na siarczyny, dla pozostałych osób (bez alergii na siarczyny) artykuł nie stwarza ryzyka. Firma Lidl sp. z o.o. sp. k. poinformowała o możliwości zwrotu produktu (również napoczętego) w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu.


  „Lord Nelson, Herbatka ziołowa Rumianek o smaku karmelowym, 28 g” z Lidla

Dobrowolne, zlecone przez Lidl badanie produktu „Lord Nelson, Herbatka ziołowa Rumianek o smaku karmelowym, 28 g” z datą minimalnej trwałości 11.2021, o numerze partii L6716/3/312 wykazało kontaminację produktu alkaloidami pirolizydynowymi.

Mimo braku limitów prawnych dla tych substancji, a biorąc pod uwagę bezpieczeństwo konsumentów, firma Lidl samodzielnie podjęła decyzję o wycofaniu produktu z rynku i poinformowała o tym organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dodatkowo na prośbę GIS została przygotowana ocena ryzyka przez ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, zgodnie z którą spożycie produktu o podanym numerze partii może stanowić ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Wyprodukowano dla: Lidl sp. z o.o. sp. k., Jankowice, ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne

Firma Lidl niezwłocznie podjęła dobrowolną decyzję o wycofaniu z rynku przedmiotowego artykułu. Informacja dla klientów została zamieszczona w sklepach, w których sprzedawano artykuł, tj. w województwach: wielkopolskim, pomorskich, lubuskim, dolnośląskim i opolskim. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o sprawie przez firmę Lidl i monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Zalecenia dla konsumentów: Produkt z partii wskazanej w komunikacie nie powinien być spożywany. Firma Lidl poinformowała klientów o możliwości zwrotu produktu w każdym sklepie Lidl bez konieczności okazywania paragonu.


oprac. ELW
GIS