Znane są już zarysy reguł, jakie będą obowiązywać od 1 września 2020 we wszystkich szkołach i przedszkolach w naszym mieście. Jakie zasady wprowadzone zostaną w przedszkolach, jakie w szkołach średnich... Co na lekcjach WF-u? Oto one.


Do szkoły tylko bez infekcji

Anna Elżbieciak - Stec, kierownik Biura Edukacji i Wychowania w Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przedstawiła na sierpniowej sesji Rady Miejskiej na czym polegają przygotowania miasta do wyzwań związanych z wrześniowym powrotem dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli od 1 września. Szefowa Biura Edukacji i Wychowania UM w Wałbrzychu zapowiedziała na przyszły tydzień spotkania z dyrektorami wałbrzyskich szkół, informacje te wkrótce otrzymają też rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego.. Są też wstępnie ustalone reguły oraz ograniczenia dostosowujące placówki edukacyjne do obostrzeń epidemicznych i ministerialnych zaleceń w tym względzie.
- Od 1 września wszystkie przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych wracają normalnie do szkół. Nie ma żadnych ograniczeń liczbowych, wszyscy przychodzą w dniu 1 września, a obowiązkiem dyrektora szkoły i organu prowadzącego jest dostosowanie do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Wytyczne MENiW są ogólne - wyjaśnia Anna Elżbieciak - Stec.    

Mówią one m.in. to, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie ani izolacji domowej.    


Wariant A, choć woleliby...

- Ministerstwo przewidziało powrót do szkół w trzech wariantach: wariancie A, B i C. My wracamy w wariancie A, choć długo zastanawialiśmy się z dyrektorami, czy nie byłoby możliwe wprowadzenie wariantu B, czyli nauczania hybrydowego. Jednak nie mamy takiej możliwości, musimy powrócić do przedszkoli i szkół w wariancie A, czyli przygotować się tak, żeby uczniowie mieli w szkołach zapewniony dystans społeczny i żeby zajęcia były prowadzone tylko i wyłącznie w formie stacjonarne - informuje kierownik Biura Edukacji i Wychowania w Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  
Decyzję o zastosowaniu innych wariantów podejmuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Jego decyzja i opinia jest kluczowa w kwestii zastosowania nauczania hybrydowego lub nauczanie zdalne. - Zarówno ja, jak i pan prezydent mamy pewne obawy odnośnie wariantu A, a najtrudniejsza sytuacja będzie w szkołach ponadpodstawowych, gdzie w ubiegłym roku trafił podwójny rocznik, co oznacza, że jest tam bardzo duża liczba uczniów i trudno o zapewnienie dystansu społecznego. Przed dyrektorami nie lada wyzwanie jak zorganizować naukę i zapewnić bezpieczeństwo uczniom w szkole - wyjaśnia Elżbieciak-Stec.


Wskazówki i wytyczne ogólne dla szkół

- Jedyną osobą, która może wprowadzić obowiązek noszenia maseczek na przerwach jest dyrektor szkoły, jak zaznacza przedstawicielka Ratusza, nie można wprowadzić takiego obowiązku na lekcjach.
- wprowadzenie przez dyrektora obowiązku noszenia maseczek w szkole na przerwach może się odbyć tylko w przypadku porozumienia z Samorządem Uczniowskim, Rada Rodziców i Radą Szkoły. Zatem taka propozycja w szkołach może się pojawić dopiero po 1 września; 
- obowiązkiem dyrektora jest wprowadzenie regulaminu i zasad bezpieczeństwa w szkole w postaci procedur dotyczących m.in.: przyprowadzania dzieci do szkoły i przedszkola;
- w ramach regulaminów powinna zostać wyznaczona "strefa rodzica", dokąd wejść mogą rodzice po odbiór dzieci;
- powinny w szkołach powstać procedury podejmowania decyzji i sposoby komunikacji w przypadku jeżeli dziecko daje objawy zakażenia, nie wszystkie szkoły mogą przygotować na ten cel izolatorium, temu celowi może służyć wydzielenie jednej klasy;
 

Propozycje dla przedszkoli wałbrzyskich

- Dzieci zapisane do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powinny być przyprowadzane przez jednego opiekuna, by uniknąć zatłoczenia w przedszkoli i zminimalizowania liczby odwiedzających go osób trzecich,
- Dyrektor zostanie zobligowany do wyznaczenia strefy rodzica,
- zajęcia bezpłatne odbywające się w ciągu dnia mają się odbywać w godz. 8 - 13; godziny wcześniejsze 6 - 8 mają być płatne. Będzie możliwość przesunięcia tej pory np. 8.15 - 13.15, by uniknąć tłoku przy wejściu.
- W trakcie zajęć dzieci w przedszkolu będą przebywały tylko i wyłącznie w jednej sali lub na świeżym powietrzu.
- Pierwszym elementem obowiązkowym rozpoczynającym zajęcia będzie edukacja mycia rąk. Wytyczne będzie podawał nauczyciel, będzie też przypominał dzieciom o tej konieczności, jak i o innych elementach niezbędnych do zachowania higieny.
- Dyrektorzy przedszkoli będą zobligowani do przygotowania indywidualnej procedury odbioru dzieci ponieważ rodzice odbierają dzieci w rożnych porach. Ze strefy rodzica o określonej porze rodzic będzie mógł swoje dziecko odebrać. 
- W klasach 1-3 w celu uproszczenia dezynfekcji nie ma w klasach dywanów, a dyrektorzy szukają w ich miejsce propozycji zastępczych np. specjalnych krążków, by umożliwić dzieciom zabawy dydaktyczne na podłodze bez dywanu.
- W salach przedszkolnych wszystkie sprzęty i sale będą dezynfekowane i wietrzone zgodnie z wytycznymi w czasie wyjścia dzieci na boiska i place zabaw.
- W godzinach 6 - 17, kiedy dzieci przebywają w szkołach, zostanie wprowadzony całkowity zakaz wchodzenia osób trzecich na teren placówki - do budynku szkoły, ale też na plac zabaw i na boiska. Szkoły podstawowe

- W klasach 1-3, w których nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach bez przerwy przez 45 minut, a przerwy wyznaczane są wówczas, gdy istnieje taka konieczność. Dyrektor szkoły musi tak zorganizować te przerwy nauczycielowi prowadzącemu grupę, aby tylko jedna grupa (klasa) przebywała w tej samej chwili na korytarzu lub w holu szkolnym.  
- Posiłki uczniowie będą spożywać w swoich klasach zachowując dystans społeczny. 
- Kwestia dywanów i dezynfekcji jw. w przypadku przedszkola.
- To samo, jak w przypadku przedszkoli, dotyczy zakazu wejścia na teren placówek szkolnych, w czasie przebywania tam dzieci, osób trzecich.


Klasy starsze szkół podstawowych i szkoły średnie

Specyfika wałbrzyskich szkół od mniejszych placówek przez zespoły szkolno-przedszkolne po duże placówki jak ZS nr 5 wymaga od każdego dyrektorów ich rozwiązań logistycznych przystosowanych do konkretnych szkół.
Możliwe są opcje:
- Wprowadzenie takiej pracy szkoły i jej koordynacji, by zachować dystans społeczny na terenie szkoły i ograniczyć stykanie się uczniów poprzez np. rożne godziny przyjścia klas szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku, unikanie częstych zmian pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia;
- w przypadku niemożności zachowania dystansu w czasie np. przerw uczniowie i nauczyciele w ich trakcie mogą być zobligowani do noszenia maseczek ochronnych w miejscach wspólnych.
- W szkołach ponadpodstawowych, szczególnie zawodowych trudno rozwiązać kwestię zgodnego z wytycznymi przemieszczania się młodzieży pomiędzy klasami i przebywania ich w salach, szczególnie pracowniach zawodowych, w tych szkołach uczniowie nadal będą musieli przemieszczać się po całym budynku.
- Dyrektor szkoły będzie wyznaczał strefę bezpieczeństwa, w której uczniowie będą mogli spożywać posiłki, tj. nie będzie tam obowiązywał obowiązek noszeni maseczek. Ilość uczniów w strefie kontroluje nauczyciel dyżurujący.
- Również w szkołach ponadpodstawowych w godzinach przebywania tam uczniów nie powinny wchodzić osoby trzecie.
- Dyrektor jest zobligowany do przygotowania procedur postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u swoich podopiecznych i indywidualnie opracuje procedurę kontaktowania się z rodzicami.


Wychowanie fizyczne

- Zajęcia wychowania fizycznego i inne sportowe, gdzie nie można zachować dystansu mają być ograniczane będą ćwiczenia i gry kontaktowe (sztuki walki, gimnastyka, koszykówka i piłka ręczna), mają być zastąpione innymi (siatkówka, lekka atletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy, tenis ziemny i inne),
- regularna dezynfekcja przedmiotów używanych na zajęciach WF-u,
- preferowane są zajęcia wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. 


- To jest stan zaleceń "na dzisiaj", a sytuacja jest dynamiczna w każdym wymiarze. Podejście ministerstwa jest zachowawcze - przyjmuje wariant optymistyczny, to znaczy że nie powstaną ogniska zakażenia. Ja uważam że kwestią naszej odpowiedzialności jest przygotowanie się na wariant mniej optymistyczny - podsumował Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. Przejawem tego myślenia jest proponowane przez miasto szczepienie na grypę pracowników DPS-ów, szkół i Ratusza - Prezydent Wałbrzycha: Czekają nas krytyczne miesiące.


Polecamy:
Przytłaczająca większość szkół będzie mogła od września funkcjonować normalnie
Coraz więcej młodych ludzi trafia do szpitala z COVID-19

Wałbrzyskie szkoły zamknięte do odwołania. Nowe ognisko zachorowań?
Wałbrzych: Pierwsze żłobki i przedszkola już działają [ZDJĘCIA]
O koronawirusie piszemy - raporty:
KORONAWIRUS: WRACAJĄ NOWE ZAKAŻENIA W POWIECIE WAŁBRZYSKIM - AKTUALIZACJA
KORONAWIRUS WAŁBRZYCH I REGION: PRZEBIEG EPIDEMII DZIEŃ PO DNIU [LICZBY I WYDARZENIA]


oprac. Elżbieta Węgrzyn
zdjęcie ilustracyjne