Ponad 50 osób skorzystało już z usług nowego ZOL w Sokołowsku. „Waligóra” oferuje pacjentom nowoczesne rozwiązania i szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych.

To kolejny obiekt spółki Sanatoria Dolnośląskie, który ma odpowiadać na potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Całodobowa opieka, terapie zajęciowe, specjalistyczne warsztaty, rehabilitacja ruchowa, badania diagnostyczne i specjalistyczne – z tego wszystkiego od września skorzystało ponad 50 osób.

„Waligóra” jest gotowy na przyjęcie 39 podopiecznych – mówi Barbara Grzegorczyk, prezes spółki Sanatoria Dolnośląskie. – Takie obłożenie zapewnia komfort, nie tylko pod względem zajmowanej przestrzeni, ale też podczas uczestnictwa w zajęciach, a tych w „Waligórze” nie brakuje.

Podczas pobytu w ZOL „Waligóra” pacjenci mogą korzystać z muzykoterapii, biblioterapii, arteterapii, ludoterapii oraz zajęć indywidulanych, jak rehabilitacja geriatryczna, rehabilitacja neurologopedyczna. Czekają na nich także indywidulne porady psychologa i konsultacje lekarskie. Wśród seniorów największym uznaniem cieszą się warsztaty polegające na tworzeniu prac.

Arteterapia, czyli obcowanie ze sztuką pozwala naszym

pensjonariuszom na odstresowanie i zrelaksowanie się, co w kolejności sprzyja poprawie stanu zdrowotnego – dodaje Barbara Grzegorczyk.

Ośrodek został zmodernizowany dzięki projektowi: „Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi”, który współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Czytaj też:
ZA DARMO DO SANATORIUM Z ZUS

Opr. Magdalena Sakowska
Foto użyczone: Sanatoria Dolnośląskie